Col.lectius d’atenció especial: persones majors de 45 anys del Baix Maresme

 

Pel que fa les persones majors de 45 anys van signar un total de 5.138 contractes al Baix Maresme. Aquesta xifra va suposar prop del 24% dels contractes de l’àmbit l’any 2016.


En el seu conjunt, el 19,15% dels nous contractes formalitzats van tenir un caràcter indefinit, un pes major que aquest tipus de contractes van tenir en el col·lectiu jove (14,05%). És a dir, 5 punts percentuals per sobre dels joves.


L’ocupació que va generar més contractes va ser, un cop més, la dels peons de les indústries manufactureres amb 1.140 contractes. Només el 2,28% van tenir un caràcter indefinit, un pes menor al vist pels joves en la mateixa ocupació. El segon l’ocupà la dels paletes amb 389 contractes, amb un 3,86% de contractes indefinits.


Encara fou més baix el pes d’aquests contractes en l’ocupació dels peons de la construcció d’edificis amb 305 contractes, només el 0,98% indefinits. Per tant, en les tres ocupacions amb més contractes a gent gran el pes de la contractació indefinida fou, pràcticament, testimonial.


De fet, malgrat el volum de contractes i tal i com hem vist en apartats anteriors, en aquest cas cap de les tres ocupacions amb més contractes apareix en les tres primeres posicions quan observem les 25 ocupacions amb més contractes indefinits. Aquests llocs els van ocupar les dels empleats domèstics (166), venedors de botigues i magatzems (81) i cambrers assalariats.


D’aquestes 25 ocupacions aquelles amb més pes de la contractació indefinida van ser la dels empleats domèstics amb un 89,25%, els agents i representants comercials amb un 72,88%, els empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa amb un 70,49% i els altres treballadors administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa amb un 60,87%.


Les altres ocupacions en què també se superà el 50% de contractació indefinida van ser en la dels venedors de botigues i magatzems (60%) i en la dels forners, pastissers i confiters (52,94%).

 
TAULES: