Contractes per subgrups sectorials al Baix Maresme

 

D’acord amb la informació recollida en la taula 12.1 i el gràfic corresponent, el subgrup sectorial del Comerç va concentrar el 16,74% dels contractes de l’àmbit de l’any 2016 amb un total de 2.956 contractes. Unes xifres ben diferents de les vistes per l’Alt Maresme en què un sol sector acumulava el 36,43% de la nova contractació.


De fet, el segon subsector amb més contractes, el de l’Hostaleria i turisme, va concentrar un 16,10% dels nous contractes amb una xifra absoluta de 2.843. I el subsector de la Construcció i immobiliàries va concentrar-ne un 14,67% amb 2.591 contractes. Per tant, en aquest cas, les diferències en volum de contractacions són més atenuades entre els subsectors amb més contractes.


El que no canvia en relació a l’Alt Maresme és el fet que en cap subsector no es va arribar al llindar del 50% de la contractació indefinida. Els que més s’hi van acostar foren el de l’Automoció, amb un pes del 40,2% i el de les TIC amb un del 39,2%.


El subsectors en què el pes de la contractació indefinida fou menor van ser –de menys a més valor- les Extractives (0,0%), l’Administració pública (1,2%), i la Fusta i moble (4,4%).