Contractes a homes al Maresme Centre

 

Pel que fa el col·lectiu masculí, aquests van formalitzar un total de 22.132 contractes, dels quals el 16,28% van ser indefinits i el 83,72% van ser temporals.


També en aquest cas l’ocupació dels peons de les indústries manufactureres fou aquella amb un major volum de contractes al final de l’any 2016. Un total de 3.132 contractes, més del 14% dels contractes masculins de l’any al Maresme Centre. Només el 3,61% d’aquest però, van tenir caràcter indefinit. En un segon lloc distanciat trobem la delS cambrers assalariats per a la qual van generar-se 2.083 contractes l’any. En aquest cas el 17,33% dels contractes van ser indefinits.


Si mirem la taula 14.2.1 corresponent als contractes indefinits veiem, precisament, com fou la dels cambrers assalariats la que més en formalitzà amb un total de 361, el 10% dels contractes indefinits al Maresme Central l’any 2016. Seguidament trobem la dels venedors de botigues i magatzems amb 237 contractes i la dels agents i representants comercials amb 168.


Concentrem-nos ara en el pes de la contractació indefinida en relació a cada ocupació. De les 50 ocupacions amb més contractes va ser la dels agents i representants comercials aquell amb un major pes de la contractació indefinida amb un 66,40%. I de fet, fou l’única en què aquest pes va ser superior al 50%. Les altres dues amb un pes major foren la dels empleats domèstics (42,05%) i la dels operadors de màquines de cosir i brodar (41,46%).