Col.lectius d’atenció especial: joves del Maresme Centre d’entre 16 i 29 anys

 

Al Maresme Centre el col·lectiu dels joves d’entre 16 i 29 anys va formalitzar un total de 16.938 contractes, el 38,79% dels generats en aquest àmbit al llarg de l’any 2016, una xifra que no hem de menystenir. És menys positiu el fet que només el 13,60% d’aquestes contractacions van ser de caràcter indefinit. O el que és el mateix, el 86,40% dels nous contractes formalitzats van ser temporals.


En aquest cas, a diferència del que hem vist fins ara en aquest àmbit, l’ocupació amb més contractes a joves va ser la dels cambrers assalariats amb un total de 2.029 contractes, pràcticament el 12% dels contractes formalitzats per persones d’aquest col·lectiu. També, com a contrast amb el que hem anat veient fins ara, crida l’atenció el fet que el 21,98% d’aquests contractes van ser indefinits. La dels venedors de botigues i magatzems va ser la segona ocupació amb més contractes a joves (1.994) i la tercera la dels peons de les indústries manufactureres (1607).


Pel que fa la contractació indefinida fou també la dels cambrers assalariats la que més en generà. Amb un total de 446 contractes indefinits aquesta ocupació va concentrar el 19,36% dels contractes indefinits de joves de l’àmbit en qüestió. En segon lloc se situà també la dels venedors de botigues i magatzems (310) i en tercer la dels empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa (101).


Quant al pes de la contractació indefinida, l’única ocupació que assolí un pes superior al 50% va ser la dels agents i representants comercials amb un 62,14%. La seguiren la dels telefonistes (46,67%) i la dels empleats domèstics (46,27%).

 
TAULES: