Convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de març de 2013

Convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya