Convocatòria de la línia de suport “L6. Accessibilitat atenció ciutadana – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015055)

Núm: 46/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L6. Accessibilitat atenció ciutadana – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015055)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095659
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L6

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBACONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 6. Impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya.
 
 
Vegeu Línia 6 – pàg. 50 a la 53 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation:
Objecte: Subvenció als ajuntaments de Catalunya en règim de concurrència no competitiva perquè, en els edificis de titularitat municipal on s’hi realitzen serveis d’atenció al públic, s’hi facin els ajustos raonables per millorar l’accessibilitat dels espais i s’hi implementin sistemes de comunicació accessibles, d’acord amb la normativa aplicable.
Les accions han d’anar orientades a fer accessibles els espais d’atenció al públic, com també a fer accessibles els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils que el municipi posa a disposició de la ciutadania per fer tràmits o consultes.
 
Accions subvencionables
a) Accions d’accessibilitat física:
– Eliminar graons i desnivells en els recorreguts fins als espais d’atenció o d’ús públic, ja sigui mitjançant rampes, plataformes elevadores verticals o inclinades, o ascensors.
– Dotar l’espai d’una cambra higiènica d’ús públic amb condicions d’accessibilitat adequades.
– Fer accessibles els taulells d’atenció al públic.
– Adequar o automatitzar les portes.
b) Accions d’accessibilitat comunicativa:
– Incorporar elements de comunicació accessibles als taulells d’atenció: bucle magnètic o equipament multimèdia (pantalla i càmera orientats a l’usuari) que permeti utilitzar serveis d’intèrpret en llengua de signes catalana a distància.
– Fer accessibles els llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels serveis públics d’acord amb les condicions d’accessibilitat establertes pel Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
c) Excepcionalment, altres accions assimilables a les esmentades que tinguin per objecte la millora de l’accessibilitat física o comunicativa en els espais indicats.
Diverses accions suposen una actuació quan afectin el mateix servei, espai o equipament.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15