Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).

Núm: 51/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1983/2022, de 17 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 

Beneficiaris:
Els ajuntaments o els ens que en depenen i les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Documentació relacionada
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
 
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 70
Tràmit de justificació: 93 554 71 57
Contingut del projecte. Adreça de contacte: cristina.sanchis@gencat.cat
 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.
 
La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
 
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
 
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
 
f) Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15