Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).

Núm: 52/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1982/2022, de 17 de juny
  
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris:

1.- les corporacions locals o ens que en depenen
2.- les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Documentació relacionada
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 850 35 00
Tràmit de justificació: 93 554 74 73
Contingut del projecte: pol.fabregas@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

A l’efecte d’aquesta línia de subvencions, es considera festival o cicle de cultura popular i tradicional el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural, i que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

S’entén per activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.

S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

 Vegeu base específica 1.3. línies excloses de subvencions
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15