Convocatòria de subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l’any 2022 (ref. BDNS 631172).

Núm: 33/2022Data: 13 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l’any 2022 (ref. BDNS 631172).
DOGC : 8685- 09/06/2022
Resolució: CLT/1752/2022, de 30 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
   DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: : (Vegeu Base Específica 2 i Base reguladora 4)

Les entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre, que custodien patrimoni documental de Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
28 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les associades a les tasques següents:
a) Elaboració dels instruments de descripció.
b) Restauració dels documents.
c) Intervencions puntuals per evitar el deteriorament dels fons i documents, com ara les de neteja, desinfecció o les consolidacions puntuals.
d) Adequació de les unitats d’instal·lació on es troben els fons i documents per a la seva preservació, és a dir, l’adquisició de material de conservació no inventariable.
e) Digitalització dels fons i documents per assegurar-ne l’accés i la conservació.
(Vegeu tota la base específica 5)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15