Convocatòria  de subvencions per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria, Programa Emprèn Cat (ref. BDNS 620092).

Núm: 18/2022Data: 12 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: empresa i treball
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria, Programa Emprèn Cat (ref. BDNS 620092).
DOGC: 8646 de data 12/04/2022
Resolució:
EMT/1015/2022, de 6 d’abril

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

Organismes:
Departament d’Empresa i Treball
 
WEB
Entitats beneficiàries: :

a) Els ajuntaments, els consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents, les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.

b) Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

– Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions formaran part de la Xarxa Emprèn: (http://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici/).

Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: amb formulari normalitzat dins la plataforma EACAT

Informació:
 
Departament d’Empresa i Treball
Passeig de Gràcia, 129. (08008 Barcelona)
 
Telèfon: 93 476 72 51
 
Termini presentació de sol·licituds:


27/04/2022
Objecte: regular la concessió de les subvencions públiques per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria a Catalunya, Programa Emprèn Cat.

Els objectius generals del Programa Emprèn Cat són:

Fomentar l’activitat emprenedora i la cultura empresarial.

Estendre l’efecte de concentració emprenedora de Barcelona al territori, i ajudar a néixer i fer créixer empreses -de qualsevol sector- arreu del país.

Integrar i alinear actors públics i privats per incrementar la competitivitat de l’ecosistema emprenedor.

Promoure la innovació en l’ecosistema emprenedor.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15