Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).

Núm: 60/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).
DOGC: 8718, de 27/07/2022
Resolució: CLT/2372/2022, de 20 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  –  modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

c) els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
20 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de conservació i  promoure projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

1.- Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:
– Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
– Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
– Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
– Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
– Espai immersiu: sala o espai per a projecció o per a disposició de pantalles al voltant de l’espectador que genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

2.- Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i els audiovisuals.

3.- Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
 a) Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
 b) Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva.
c) Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.

4.- Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases els projectes següents:
a) De contingut no cultural: aquells en què l’àmbit temàtic principal sigui la salut, l’educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.
 
b) Amb continguts de caràcter pornogràfic o violent.
 
c) Els encàrrecs efectuats per institucions culturals amb seu fora del territori català.
 
d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l’àmbit cultural o que formin part de centres comercials.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15