Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

Núm: 61/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).
DOGC: 8721, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2412/2022, de 21 de juliol
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB

Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 5 sobre les persones destinatàries)

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
 
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria per a l’any 2022, de la línia DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral.
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.
 
2 Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i té caràcter obligatori.
 
El tipus de formació que poden rebre les persones destinatàries en aquesta Resolució és formació transversal, amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
 
3 Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, i té caràcter obligatori.
L’article 15.2 d’aquesta Resolució determina les hores d’acompanyament a subvencionar en cada projecte.
 
4 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15