convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)
DOGC: 8511, de 28/09/2021
Resolució:
EMT/2870/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 29 de setembre aL
13 d’octubre de 2021
, ambdós inclosos
Objecte:

L’objectiu del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.
 
Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.
 
Aquest programa està cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l’any 2021. obligatori.
 
Actuacions subvencionables
a) Actuació de contractació laboral.
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació en
competències bàsiques.
c) Actuació d’acompanyament.

A la base 5 es descriu l’objecte i contingut d’aquestes actuacions

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15