Creant xarxa per la prevenció de les relacions abusives entre els joves al Maresme

Comencem a veure els fruits de la formació d’agents en prevenció de les relacions abusives en la què participen professionals de joventut, serveis socials i igualtat de nou municipis de la nostra comarca. El treball d´aquests mesos ha cristal·litzat en la creació de cinc grups de treball focalitzats en el disseny de propostes d’acció per la prevenció de les violències masclistes i les relacions abusives, amb una mirada adaptada a la realitat local dels participants. Les accions amb què treballen els i les professionals es plantegen com una eina d’intervenció en els casals i espais joves i centres escolars dels diferents municipis.

 

L’objectiu d´aquests grups és treballar des de la prevenció, en una línia educativa molt més profunda que la sensibilització, dissenyant accions que puguin ajudar al jovent a reconèixer i rebutjar situacions nocives en les relacions de parella i dins del grup d’iguals. Situacions que estan a l’ordre del dia, embegudes en la violència simbòlica més quotidiana (estereotips, sexisme, fòbia a la diversitat sexual, etc.) i que de vegades es manifesten en expressions molt noves que reprodueixen antics patrons, com el sexting o l’assetjament a través de les xarxes socials.


Per la complexitat i importància de l’abordatge d’aquest tema, els i les professionals compten amb l’acompanyament de l’Associació Candela per a la Investigació i l’Acció Comunitària, que els assessora primer, a revisar i reflexionar sobre les activitats que ja estàn fent en aquest àmbit; i, segon, a formular les noves propostes. El repte el tenim tots en construir un itinerari formatiu que pugui atendre les necessitats integrals dels joves i de la societat, promovent una mirada més sensible i crítica davant d’un tipus de desigualtats que són una font de malestar i de limitacions personals, molt esteses i transcendents, en moments vitals com l’adolescència i la joventut.

L’acció, des d’un bon començament, ha estat promoguda i liderada de forma conjunta per l’Institut Català de les Dones, la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal del Maresme, essent els equips de treball de cada ajuntament, el seu veritable motor.