Creix en un 25% el nombre d’usuaris atesos a l’Oficina Comarcal d’Habitatge


 
16.491 persones han visitat l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme durant 2013. Aquesta xifra representa un increment d’usuaris del 25% respecte a 2012. Els serveis d’habitatge que ofereix el Consell Comarcal del Maresme se centren principalment en els ajuts de lloguer, l’expedició de cèdules d’habitabilitat i la gestió de la borsa comarcal de lloguer.

El creixement més espectacular s’ha reflectit en l’expedició de cèdules d’habitabilitat. Aquest document acredita  que una vivenda reuneix les condicions adients per ser habitada i és necessari per a qualsevol tràmit referent a l’habitage (compravenda i lloguer) i contractació de subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions…etc). Durant 2013 es van tramitar 1.749 cèdules, quatre vegades més que l’any anterior (451).

Pel que fa a ajuts de lloguer, l’Oficina del Maresme ha tramitat 1.200 expedients, dels quals 241 són d’antics preceptors de la prestació i 959 corresponen a nous. Aquests ajuts els atorga la Generalitat per ajudar les famílies a fer front a les despeses de lloguer de la vivenda. Una modalitat diferent de suport a l’accés a l’habitatge és la RBE (Renda Bàsica d’Emancipació). Aquests ajuts els atorga el govern central i van adreçats a joves d’ente 22 i 30 anys. El Consell Comarcal ha tramitat 649 expedients.

També s’ha intervingut en casos d’especial urgència tamitant 68 prestacions econòmiques per a famílies que necessitaven aquest ajut per fer front al pagament del lloguer o del prèstec hipotecari com a conseqüència d’una situació sobrevinguda d’impagament. A més, s’han derivat a l’Oficina d’Intermediació Hipotecària 48 famílies amb risc de perdre el seu habitatge per impagament de les quotes hipotecàries.

Altres expedients que tramita l’Oficina Comarcal d’Habitatge són els relacionats amb la tamitació d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. Tot i que durant 2013 no es va obrir cap convocatòria, es va rebre subvenció d’1.438.760 euros per a les obres de rehabilitació d’un total de 57 edificis maresmencs que havien cursat la tramitació a través del Consell Comarcal.

A banda de la tramitació d’ajuts, des del Consell Comarcal també es gestiona una borsa de lloguer d’habitatges amb un total de 50 pisos llogats. El preu mig del lloguer és de 400 euros al mes amb despeses de comunitat i d’impost de recollida d’escombraries incloses.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge es troba ubicada al mateix edifici del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró). Tot i això,gràcies al conveni signat amb diferents ajuntaments, els tècnics comarcal es desplacen en dies concrets a Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt i Tordera per atendre directament les peticions dels ciutadans d’aquests municipis.