Crònica del Ple del mes de desembre

La proposta de pressupost 2024 presentada pel Govern (Junts i ERC) va ser el punt estrella en el Ple celebrat ahir. Els comptes comarcals que ascendeixen a 54.813.368€ (112.309€ menys que en l’exercici 2023) van ser aprovats pel vot de qualitat del president ja que l’oposició en bloc (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i VOX) hi va votar en contra.

El conseller de Governança, Serveis Interns i Recursos Humans, Marc Bosch, va explicar que el nou pressupost es cenyeix a les necessitats “d’un any de transició per estudiar i analitzar l’etructura del Consell Comarcal i com fer més eficients els serveis que prestem“. El president comarcal Francesc Alemany va afegir que es tracta d’un pressupost de contenció en el marc “d’una tempesta perfecta“, un moment en què conflueixen elements com “la manca de prou finançament dels Fons de Cooperació de la Generalitat per cobrir la despesa estructural, el creixiement exponencial de serveis i, per tant de personal, que ha tingut el CCM en els darrers 5 anys, la voluntat des de 2019 de no destinar els beneficis del servei d’aigua a cobrir els dèficits estructurals del Consell Comarcal i la necessitat de no sobrecarregar les finances dels ajuntaments”.

Alemany i Bosch van coincidir en defensar la necessitat de reestructuració i contenció de la despesa per tal de no haver de recòrrer al finançament per part dels ajuntaments de la comarca.

Les explicacions, però no van convèncer l’oposició que hi va votar en contra. Només van fer l’explicació del seu vot la CUP i En Comú Guanyem.

El conseller Enric Zaldo (CUP) va manifestar que compartia els objectius de què el Consell Comarcal no ha de ser una càrrega per als ajuntaments i de la necessitat de tenir un pressupost aprovat, però “no coincidim en les definicions dels serveis essencials“.

De la seva banda, Sebastià Tejada (Comuns), es va mostrar “decebut” tot afegint que “hem de revisar la nostra confiança”. Tejada va manifestar que encara que les persones al front del govern comarcal siguin diferents a les del mandat anterior són els mateixos partits els que governen i que s’han de fer corresponsables dels compromisos adquirits. En aquest sentit va fer una enumeració dels temes pactats amb els Comuns que no s’han complert (acte al Maresme Nord per una mobilitat sostenible, servei comarcal de socorrisme a les platges) i va anunciar que “ens reservem el dret a presentar recurs“.

Més informació sobre el Pressupost 2024

En el que sí va haver-hi unanimitat i totes les forces comarcals van votar-hi a favor va ser en la proposta presentada pel Govern sobre el finançament dels ens locals. S’insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. Text de la Proposta.

Els altres dos punts de l’Ordre del Dia que van generar més debat van ser el referent al de la revocació inicial de la subvenció directa atorgada a la fundació Crea Dance Foundation i el de la denúncia del Conveni de col·laboració amb la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme que estableix la participació del Consell Comarcal en la càtedra d’economia circular i sostenible.

Pel que fa al primer, la consellera d’Educació, Cultura i Joventut, Marta Rovira, va explicar que la Fundació no ha justificat en temps i forma la realització de les activitats de caire social per les quals se li havia concedit la subvenció amb una bestreta de 45.000 euros i que es concreten en 4 blocs: Gent gran, dansa en família, cos en moviment i adolescents en risc d’exclusió.

Per la seva banda, el conseller de VOX, José Casado, va explicar que la Fundació li havia enviat una “documentació completa de les activitats realitzades” i va demanar una moratòria.

Sebastià Tejada (Comuns) va manifestar que “hem format part del Patronat fins fa quatre dies i això ens dona unes responsabilitats. Seguramentestem en els dos llocs alhora i tindrem una corresponsabilitat“.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de Govern (ERC i Junts); les abstencions de Comuns i CUP i els vots contraris de PSC, PP, Ara Pacte Local i Vox.

Quant a la càtedra d’economia circular del TecnoCampus, Francesc Alemany va defensar la voluntat del Consell Comarcal de continuar col·laborant-hi, però amb un nou conveni. L’oposició en bloc hi va votar en contra (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i Vox) i el punt es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC i Junts).

D’altra banda, el Ple va rebutjar la moció presentada pel grup comarcal de VOX referent a la immigració il·legal. El text llegit per José Casado es mostra crític amb les polítiques del Govern espanyol i demana al Consell Comarcal i als ajuntaments que s’oposin a les reubicacions i no destinin cap partida pressupostària a serveis o ONG’s que treballin amb les persones procedents d’altres països (Moció). ERC, Junts, PSC, Comuns, CUP i Ara Pacte Local hi van votar en contra i el PP s’hi va abstenir.

La resta de punts que es van presentar al Ple de Desembre (Ordre del Dia) van ser del funcionament habitual a l’arribar a finals d’any: petició o acceptació de subvencions, liquidacions pels serveis prestats al llarg de 2023 i aprovació de convenis per prestar serveis als municipis durant l’any vinent. Tots ells van ser aprovats i majoritàriament per unanimitat.