El Consell Comarcal aprova un pressupost de contenció de prop de 55 milions d’euros

El Ple de Consell Comarcal va aprovar dimarts el pressupost de la corporació per a 2024. Tal com va dir el president Francesc Alemany es tracta d’un pressupost de “contenció” elaborat en un clima que va qualificar com a “tempesta perfecta“, tota una sèrie d’elements que obliguen la institució a mantenir un equilibri financer que “ajusti els ingressos ordinaris a les despeses ordinàries” i en un any de transició en què, segons va afegir el conseller delegat de Govenança, Serveis Interns i Recursos Humans Marc Boschestudiarem i analitzarem l’estructura del Consell Comarcal i com fer més eficients els serveis que prestem“.

En aquest context, el Govern comarcal ha elaborat un pressupost que trenca una dinàmica de creixement exponencial i ajusta el seu funcionament per “evitar haver de recòrrer al finançament per part dels ajuntaments“.

El pressupost, però, només va comptar amb el suport de les dues forces que formen part de l’equip de Govern (Junts i ERC). L’oposició (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i Vox) hi va votar en contra i l’empat entre els dos blocs va fer necessari el vot de qualitat del president per tirar endavant els comptes comarcals per a l’any vinent.

El pressupost comarcal per a 2024 s’eleva a 54.813.368,07 €. És una xifra que representa una petita devallada respecte al d’aquest any, concretament 112.309€ menys.

El 97,2% del pressupost comarcal es concentra en les àrees d’Acció Climàtica i Territori i Drets i Serveis a les Persones. Així, Acció Climàtica comptarà amb uns ingressos de 27.706.881€ i Drets i Serveis a les Persones de 25.586.959€. Governança, Transparència i Serveis Interns és la tercera àrea en pes econòmic (amb uns ingressos de 2.692.550€) i finalment Desenvolupament Econòmic (1.826.976).

Àrea d’Acció climàtica i territori

El gran repte d’aquesta àrea per a 2024 se centra en la nova gestió dels serveis del Cicle Urbà de l’Aigua: sanejament d’aigües residuals, abastament d’aigua potable i regeneració d’aigua depurada. L’elecció definitiva de la forma de gestió marcarà l’inici dels treballs pel futur d’aquest servei.

Paral·lelament, es continuarà amb la tramitació de diferents projectes d’obra: la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals, l’EDAR Àgora Parc (Tordera), la dotació per les expropiacions de terrenys de Terra Brava de Tordera i de l’EBAR d’Arenys de Munt, de la qual també s’iniciaran els tràmits per la nova construcció. El pressupost també inclou les corresponents inversions de reposició i millores de les instal·lacions de sanejament de la comarca.

En matèria energètica, es manté el full de ruta per assolir l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les dependències municipals i comarcals i per part de la ciutadania en general.

Una novetat serà el futur Pla director de gestió de rieres del Maresme, que en aquests moments és embrionari, però és una aposta clara del nou Govern.

Àrea de Drets i serveis a les persones
Aquesta àrea continarà treballant per millorar la situació de les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social, i garantir l’equitat i els drets de la ciutadania. L’any vinent es consolidarà el nombre de professionals que, des de diferents serveis, han reforçat el suport als ajuntaments de menys de 20.000 habitants i els d’atenció directa a les persones.

També es contempla prioritzar l’abordatge del col·lectiu de persones sense llar, activant programes i recursos en el territori, enfortir el servei de Gent Gran i dotar de més recursos els serveis que focalitzen la seva feina en la igualtat.

Per abordar el problema d’habitatge a la comarca, a més de les prestacions ordinàries de l’Oficina comarcal d’Habitatge, 2024 serà l’any de desplegament del recentment creat Servei de Gestió d’Habitatge de Lloguer i Assequible de la comarca del Maresme.

En matèria cultural, també es dotarà de més personal d’Arxiu Comarcal i en l’àmbit de Joventut es reforçarà la seva estructura per millorar el suport als serveis locals de joventut.

Àrea de Desenvolupament econòmic

Aquesta àrea continuarà enfocant la seva feina en el desplegament d’actuacions per fomentar i millorar l’ocupació i el mercat laboral, així com el teixit empresarial, amb actuacions complementàries a les que duen a terme els ajuntaments. S’apunta com a novetat la realització d’un estudi sobre la “Diagnosi territorial: Noves formes de gestió del desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la Comarca del Maresme”, amb l’objectiu de detectar les necessitats ocupacionals del Maresme.

Àrea Governança, Transparència i Serveis interns

Posa l’èmfasi en la necessitat de continuar en la consolidació de l’administració electrònica i
l’administració sense papers treballant cap a l’automatització i reenginyeria de nous procediments, actualització de la seu electrònica i altres temes d’igual importància com la consolidació de les accions adreçades a l’acompliment de la llei de transparència i bon govern.

D’altra banda, es mantindrà el projecte de borses comarcal del personal, conveniat amb gairebé la totalitat dels ajuntaments, i s’està treballant en la segona edició del projecte de selecció unificada de policies

El pressupost 2024 en xifres