Crònica del Ple del mes de novembre

Jordi Marqueño Bassols ( Junts) és el primer càrrec electe d’aquest mandat que renuncia a la secva acta de Consell Comarcal. Es va notificar en el Ple del mes de novembre, una sessió amb

88 punts a l’Ordre del Dia, que va començar amb la lectura per part de la vicepresidenta 2a i consellera de Drets i Serveis a les Persones, Marta Paset, de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

El text que va presentar l’equip de Govern (Junts i ERC) va rebre el suport de la resta de grups comarcals a excepció de VOX. En ell, el Consell Comarcal es compromet a “dedicar tots els esforços i reursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes” a la vegada que fa una crida a la implicació de tothom ja que ” totes i tots tenim també un paper cabdal en la resposta immediata després de la violència. Com a amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida“.

El Ple, al qual va assitir ciutadania de Dosrius, també va aprovar una moció expressant el rebuig de la corporació a la instal·lació d’una planta d’aglomerat asfàltic a Dosrius. La moció, presentada conjuntament pels grups comarcals de la CUP, Junts, ERC, PSC, Comuns i Ara Pacte Local – va comptar també amb els vots favorables del grup comarcal del PP. VOX va ser l’únic que s’hi va posicionar en contra. Més informació en aquesta nota de premsa.

GOVERNANÇA, SERVEIS INTERNS I RECURSOS HUMANS

L’Àrea de Governança, Serveis Interns i Recursos Humans va presentar al Ple 15 punts. Els que van generar més debat van ser els referents a la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació i el d’aprovació de les bases reguladores per a proveïr, mitjançant procediment de lliure designació, el lloc de treball de gerència del Consell Comarcal.

L’oposició va coincidir a l’hora de defensar la feina de l’actual gerent de la corporació i va defensar la conveniència que aquesta figura sigui ocupada per personal del propi Consell ja que assegura un coneixement més profund de la institució. Per la seva banda, el Govern també va tenir paraules de reconeixement a la feina feta per l’actual gerència i va defensar que la convocatòria és oberta i per tant facilita que hi puguin optar tant persones treballadores del CCM com d’altres que reuneixin els requisits. El punt es va aprovar només amb els vots favorables de l’equip de Govern.

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Els 2 temes presentats per aquesta àrea es van aprovar per unanimitat: el nou Reglament de funcionament de la bústia Ètica i de Bon Govern i la modificació dels membres de la Unitat Antifrau

ACCIÓ CLIMÀTICA

5 dels 10 punts presentats per l’àrea d’Acció Climàtica feien referència a l’acceptació de la delegació de competències per part d’ajuntaments per a la realització de la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural. Es va aprovar per unanimitat la delegació al Consell Comarcal en aquesta matèria dels ajuntaments de Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Mataró, Òrrius i Tordera.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

En aquest àmbit es van aprovar les liquidacions proveisionals de l’any 2023 als 21 municipis on presta servei el Centre d’Atenció d’Animals Doméstics de Companyia del Maresme (CAAD Maresme), així com la liquidació a l’Ajuntament de Premià de Dalt pels serveis prestats durant aquest any en matèria de Salut Pública

DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

Gairebé la meitat dels punts debatuts en el Ple de novembre formaven part de l’àrea de Drets i Serveis a les Persones. La majoria feien referència a liquidacions a ajuntaments de diferents serveis prestats als ajuntaments durant aquest any.

També es van aprovar per unanimitat els convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i Sant Andreu de Llavaneres per a la prestació del servei Temps per Cures i es van ratificar els Decrets de Presidència donant suport al projecte “Foment de l’autonomia, inclusió i accessibilitat al Centre ocupacional Pere Parera” sol·licitat per la Fundació Maresme i el de sol·licitud d’una subvenció per la implementació de dos protocols d’abordatge de les violències masclistes.

HABITATGE

En matèria d’habitatge, el Ple va aprovar definitivament el nou servei comarcal de Gestió d’Habitatge de Lloguer Social i Assequible del Maresme així com le Bases generals que regiran l’accés als habitatges de la Borsa. El nou servei entra en funcionament amb 3 habitatges, 2 d’ells cedits per l’Ajuntament de Montgat i 1 per l’Ajuntament de Canet de Mar. Informació específica en aquesta nota de premsa.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

L’únic punt presentat per l’àrea d’Educació, Cultura i Joventut feia referència a la renúncia del CCM com a patrons de la fundació Crea Dance Foundation. Va ser aprovat amb l’abstenció de la CUP i el suport de la resta de formacions polítiques

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El Ple va aprovar els convenis de cooperació amb els ajuntaments de Palafolls i Vilassar de Dalt per a la prestació per part del Consell Comarcal de serveis de Promoció Econòmica en aquests municipis.

També es va acceptar la subvenció de 40.000€ del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Projecte “Diagnosi territorial Noves formes de gestió del desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la comarca del Maresme” i es va ratificar el Decret de Presidència de suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Pineda de Mar: “Programa suport i acompanyament a la planificació estratègica”

TEIXIT PRODUCTIU

Per unanimitat es van aprovar les pròrrogues per a 2024 dels convenis de cooperació amb els ajuntaments de Premià de Dalt i Vilassar de Mar de suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral. Aquests convenis faciliten als ajuntaments informes trimestrals de cada municipi sobre l’evolució del mercat laboral.