CUPONS INDÚSTRIA 4.0 PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

Cupons per a la integració de la tecnologia 4.0 en la petita i mitjana empresa

 


Publicades les bases reguladores i oberta la convocatòria pel 2019

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), posa a l’abast del teixit empresarial els ajuts dels Cupons Indústria 4.0.


Indústria 4.0 és un terme que descriu una organització de processos de producció basada en la tecnnologia i en la disponibilitat de tota la informació en temps real a través de la integració de totes les entitats que conformen la cadena de valor i gràcies a la incorporació i aprofitament de les tecnologies digitals.


Parlem d’Indústria 4.0, quan ens referim a: 3D Printing, Internet de les Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics, Analítica de dades, Big Data, Intel·ligència Artificial, Computació al Núvol, Integració horizontal i vertical de Sistemes, Ciberseguretat, Robòtica avançada, Realitat augmentada i Tecnologies de Simulació entre d’altres.


ACCIÓ posa en marxa un programa d’ajuts específics per a projectes d’Indústria 4.0 en forma de cupons, perquè les pimes de Catalunya elaborin diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incoroporació de les tecnologies de la indústria 4.0 en l’empresa, i l’establiment de plans d’actuacions concrets de transformació cap a la indústria 4.0.


Aquests ajuts es divideixen en dues categories:  • Cupons de Diagnosi 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora que ajudin als beneficiaris a abordar un canvi estratègic, organitzatiu i cultural gràcies a la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0.

  • Cupons d’Implementació 4.0:  ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la implementació d’actuacions contemplades en el pla de transformació cap a la Indústria 4.0 definit prèviament per l’empresa, i que inclou la integració de tecnologies de la indústria 4.0 en l’empresa.


L’ajut serà d’un màxim de 14.000 eur, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.


Podeu consultar les bases , la convocatòria i obtenir més informació a la web d’ACCIÓ.