Curs d´interpretació del patrimoni natural del Maresme

Data d’inici: 23 de maig a Cabrera de Mar. Ajornat.

Objectius

1)Conèixer el patrimoni, els paisatges i recursos naturals del Maresme per poder traslladar-la de forma atractiva a d´altres col.lectius, ja siguin turistes, visitants.
2. Relacionar el coneixement general sobre geologia i geografia física i biològica amb la realitat natural del Maresme i la seva contextualització.
a) Descriure els conceptes, fets i fenomens més característics de la geologia de la geografia física i biològica al Maresme.
b) Identificar sobre el terreny els diferents fenomens i fets físics i biològics.
c) Justificar la necessitat de conèixer la geologia i geografia física i biologia en l´exercici de la transmissió de coneixement ja sigui com activitat professional, de lleure o educativa.
3. Conèixer els principals mitjans de proteccions del patrimoni natural a nivell internacional, estatal, regional i local, i les peculiaritats de l´entorn natural al Maresme.
a) Distingir els diferents tipus de patrimoni natural i descriure els principals medis de protecció ambiental a tots els nivells.
b) Identificar els organismes responsables de les polítiques de protecció del patrimoni natural.
c) Identificar i explicar les característiques i peculiaritats físiques dels espais naturals del Maresme.
d) Identificar i principals espècies vegetals i animals del Maresme.
e) Justificar la necessitat de la pràctica d´un turisme responsable com medi de manteniment i conservació del patrimoni natural.

Contingut Curs de 20h que es realitzarà a Cabrera de Mar; es faran 3 sessions teòriques i 1 sessió pràctica que consistirà en una sortida guiada per viure i veure in situ el patrimoni natural. Referència Patrimoninatural/maig’16 Públic El curs està adreçat a tots els agents turístics del territori que vulguin ampliar el coneixement del medi natural del Maresme, amb l´objectiu de millorar la seva capacitat d´informar i d´interpretar els béns d´interès natural del Maresme. Com també a tota persona que vulgui aprofundir en el coneixement de la realitat natural del Maresme. Modalitat Presencial Dates: 23, 25 i 30 de maig i 1 de juny de 2016 (sortida guiada). Horari 9’30h a 14’30h Hores 20 Lloc Sala de Conferències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Població Cabrera de Mar Dates d’inscripció 2016-04-20 Data fi d’inscripció 2016-05-17 Nombre de places Mínim 7 i màxim 25 Requisits d’accés

Estar interessat/da per la matèria.
El CCM es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si a la data del seu inici no s’ha arribat al mínim d’alumnes previstos.

Com s’ha de fer la inscripció

Podeu fer la inscripció a través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11712

Cost Aquest curs està subjecte a Preu Públic de 100€ (segons Ordenança Pública nº22) Forma de pagament Un cop fet la inscripció, el CCM farà arribar via correu electrònic, la carta de pagament corresponent. Entitat que realitza la formació Oriol Bassa (enginyer de forests i naturalista),Roser Sunyol (Geògrafa) i Toni Batlle (Geòleg), Contacte

Maresme Capacita- Consell Comarcal del Maresme
Mar Ferrer
Te. 93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme, ADF Maresme Programa

Geologia i Geografia física Del Maresme
(a càrrec de Toni Batlle, geòleg)
a. Introducció a la Geologia del Maresme. Geomorfologia: el relleu
c. Accidents geogràfics i la xarxa hidrològica
d. Principals punts d´interès Geològic

2. Patrimoni Natural al Maresme

(a càrrec d´Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests i naturalista i Roser Sunyol, Geògrafa)
2.1. Principals Ecosistemes del Maresme
2.2. Vegetació del Maresme. Principals comunitats vegetals i Distribució.
2.3. Fauna. Amfibis, rèptils, ocells i mamífers.
2.4. Espais Naturals i nivells de protecció al Maresme
2.5. Principals rutes de vegetació i fauna.
2.6. Els recursos turístics naturals. Parcs naturals. Catàlegs de Patrimoni Natural.
2.7. Sostenibilitat i turisme responsable,

3.Recursos de descoberta del medi
a. La interpretació del patrimoni natural. Principis i objectius. Interpretació i turisme.
b. Mitjà d´interpretació
c. Recursos de descoberta del medi. La xarxa de camins, rutes (senderisme, btt) i activitats esportives. Fires i activitats tradicionals. Empreses de descoberta del medi
d. Certificacions. Biosphere tourism

4. Descoberta del medi. (a càrrec Oriol Bassa)
Sortida guiada per aprendre