Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 d’abril de 2016

A les 17:30h

1.- Presentació de la Diagnosi zonal de la comarca i del Programa de millora i manteniment de camins municipals, a càrrec del Sr. Jordi Fàbrega, Diputat Delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.


2.- Presentació del procés de protecció internacional, la situació dels refugiats (en especial el contingent de Síria), el sistema de primera acollida i la seva afectació als ajuntaments, a càrrec del Sr. Oriol Amorós, Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

A les 18:30h:

1.- Presentació de l’estudi per a la implantació d’un sistema de Transport a la Demanda a la comarca del Maresme a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU, Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.