Ajuts al lloguer 2016

 


L’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Maresme tramita les sol·licituds d’ajut al lloguer de les dues convocatòries que hi ha vigents actualment: la de subvencions per al pagament del lloguer per a 2016 que finalitza el 15 de juny i la de prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics que finalitza el 15 de juny, en el cas de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial, i el 31 d’octubre per a les persones que han llogat l’habitatge a través de les Borses de mediació per al lloguer social o habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre.

L’Oficina comarcal d’habitatge atendrà en horari habitual a la seu del Consell Comarcal del Maresme. Els veïns d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Pineda de Mar i Sant Vicenç de Montalt no cal que es desplacin. Poden fer la tramitació en el seu municipi els següents dies:


ARENYS DE MAR: tots els dilluns de 9:00 a 14:00h als Mòduls de Can Nadal


ARENYS DE MUNT: els dimarts 19 d’abril, 3, 17 i 31 de maig, i 14 de juny a l’Edifici Cotxeria


PINEDA DE MAR: tots els divendres de 9:00h a 14:00h a l’Oficina Municipal d’habitatge (C/ Major 14-16)


SANT VICENÇ DE MONTALT: els dimecres 20 d’abril, 4 i 18 de maig, 1 i 15 de juny. de 12:00h a 14:00h a l’Ajuntament.


Les prestacions per al pagament del lloguer són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR


PER ACOLLIR-SE ALS AJUTS


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER


  • Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016. La convocatòria finalitza el 15 de juny


 


MÉS INFORMACIÓ: cliqueu AQUÍ


  • Resum de la convocatòria i de la documentació que cal aportar-hi per tramitar l’ajut:


 
  • Sol·licitud:


 
  • Full de transferència bancària


 


PRESTACIONS PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS


  • Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2016 per a col·lectius específics.


Aquesta convocatòria té 2 terminis:


1.- Per a sol·licituds de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2015 obtinguts a través de la borsa de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, el 31 d’octubre


2.- Per les sol·licituds de beneficiaris de les prestacions econòmiques d’especial urgència per desnonament o execució hipotecària, el 15 de juny


 


Més informació, CLIQUEU AQUÍ


  • Resum de la convocatòria i de la documentació que cal aportar-hi per tramitar l’ajut:


 


  • Sol·licitud:


 
  • Full de transferència bancària