Curs de Gestió Administrativa, comptable i tributària

Data d’inici: 24 de novembre de 2015

Objectius L’objectiu principal és que les persones que hi participin tinguin una visió eminentment pràctica de tot el circuit administratiu, comptable i fiscal, per tal que pugui adaptar el sistema funcional d’una empresa de forma adient. Contingut

El Servei d´Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme ha organitzat un Curs de Gestió Administrativa, Comptable i Fiscal a l´empresa destinat a aquelles persones que estiguin interessades en rebre una formació dels continguts principals d´un circuit administratiu d´una empresa; així com també conèixer els aspectes comptables, fiscals i tributaris que més s´utilitzen a la petita empresa.
Aquest curs tindrà una bona part pràctica on els participants tindran la oportunitat de conèixer els diferents documents i impresos que es solen tramitar i complimentar durant la vigència d´una empresa.

Contingut

  •  Sessió 1

o Conèixer esquema bàsic circulació i informació, de les obligacions informatives i tributàries.
o Perspectiva des del punt de vista autònom.
o Requisits bàsics factura
o Altres documents

  • Sessió 2

o Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil
o IVA
o IRPF
o Impost Societats
o Model 347 (més de 3.000€)
o Model 349 (operacions intracomunitàries)

  • Sessió 3

o Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors
o Seguretat Social
o Alta de treballadors
o El contracte de treball
o Nòmina
o La prevenció riscos laborals

  • Sessió 4

o Els subministrament de la informació
o La comptabilitat
o El pressupost econòmic
o Previsió tresoreria
o Les estadístiques

  • Sessió 5

o El control administratiu i la conciliació bancària
o Control costos financers
o Control facturació, preus, albarans,…
o Control estocs
o Control de marges, costos, consums

Referència T/EF10 Públic Públic general amb mínims coneixements administratius. Modalitat Presencial Dates: 24 i 25 de novembre i 1, 2 i 9 de desembre de 2015. Horari Dimarts i dimecres, de 15 a 19h Hores 20 Lloc Maresme Centre de Negocis- Consell Comarcal del Maresme
(Davant RENFE MATARÓ) Població Mataró Dates d’inscripció 2015-11-11 Data fi d’inscripció 2015-11-20 Nombre de places 25 Requisits d’accés Tenir uns coneixements mínims de gestió administrativa. Com s’ha de fer la inscripció

Online en el següent enllaç:

 http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11423

Cost 40€ Forma de pagament Autoliquidació bancària. Entitat que realitza la formació Consell Comarcal del Maresme Contacte

Servei Emprenedoria del maresme
emprenedoria@ccmaresme.cat
Telef: 93 693 14 50

Organitzen i col·laboren: Diputació de Barcelona