Curs: Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica

Presentació Aquest curs organitzat pel Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, és eminentment pràctic. Al llarg de les 20 hores de curs, els alumnes segueixen el recorregut de dues factures: una emesa i l’altra rebuda, per veure quines repercussions i obligacions se’n deriven. La finalitat és que l’empresari tingui una visió pràctica de tot el circuit per tal que pugui adaptar el sistema funcional de la seva empresa. Objectius

De l’emissió de la factura fins al cobrament d’aquesta hi ha un seguit de passos administratius i se’n deriven importants obligacions tributàries i d’informació. A l’inici de l’empresa es proven complicats sistemes organitzatius que absorbeixen molts recursos i, sovint, provoca una certa desesperança en la persona emprenedora.
Conèixer i observar quin és el recorregut administratiu habitual estalviarà molt de temps a l’autònom o empresari i li permetrà dedicar-se a allò que genera valor al seu negoci.

Programa

SESSIÓ 1

Objectius:

 • Conèixer l’esquema bàsic de circulació de la informació i les obligacions informatives i tributàries.
 • Conèixer els requisits bàsics d’una factura, l’emissió, l’arxiu i les seves fases.

Continguts:

 • Obligacions en funció de la forma jurídica de l’empresa
 • Obligacions en funció del volum de l’empresa
 • Entitats a les que hem d’informar
 • Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma
 • Factures emeses, factures rebudes
 • Factures necionals, factures d’exportació i d’importació
 • Factures de serveis, de subministres de productes
 • Altres documents (tiquets, rebuts d’assegurances, liquidació d’interessos)

SESSIÓ 2

Objectius:

 • Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil

Continguts:

 • IVA
 • IRPF
 • Impost de societats
 • Informatives, 347, operacions de més de 3.000 euros
 • Informatives, 349, operacions intracomunitàries.

SESSIÓ 3

Objectius:

 • Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors i les treballadores i la seguretat social

Continguts:

 • Alta de l’empresa a la Seguretat Social
 • Alta del centre de treball
 • Alta de treballadors i treballadores
 • Cotitzacions
 • El contracte de treball
 • La nòmina
 • La prevenció de riscos laborals

SESSIÓ 4

Objectius:

 • El subministrament de la informació

Continguts:

 • La comptabilitat
 • Informes de la comptabilitat
 • El pressupost econòmic
 • Les previsions de tresoreria
 • Les estadístiques

SESSIÓ 5

Objectius:

 • El control administratiu i la conciliació bancària

Continguts:

 • Control de la facturació, preus, albarans pendents de facturar
 • Control dels cobraments, control de risc de clients
 • Control de factures de proveïdors, quantitats rebudes i preus
 • Control de marges
 • Control dels consums
 • Control de costos financers
 • Control dels estocs
 • Control dels moviments de diners
 • La conciliació bancària com a eina de control
 • Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma.
Públic Personal directiu o responsable de la gestió d’empreses de recent creació Modalitat Presencial Dates: Del 17 al 31 d’octubre de 2012 Horari Dimecres i divendres de 15:00h a 19:00h Data d’inici 2012-10-17 Data de fi 2012-10-31 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-07-30 Data fi d’inscripció 2012-10-11 Nombre de places Limitat. S’atorgaran per ordre d’inscripció Requisits d’accés

Cal emplenar el formulari d’inscripció que trobareu CLICANT AQUÍ

Aquest curs està cofinançat. La Diputació de Barcelona aporta un 75% del valor total i l´alumne només ha de pagar-ne el 25%.

Cost 40 euros. El mes de setembre s’informarà als inscrits de les formes de fer efectiu el pagament. Entitat que realitza la formació J. Mercader Consultors, SL Contacte

Per a més informació, podeu contactar amb Maresme Servei d’Emprenedoria
Telèfon: 93 693 14 50
Correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: