Curs: La competència digital del professorat. Les xarxes socials en l’àmbit educatiu (on-line). Reconegut pel Dpt. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Inici el 5 de maig. Inscripcions obertes.

Objectius

Objectiu general: Desenvolupar la competència digital del professorat com a eina transversal per a la seva pràctica docent.
Objectius específics. – Conèixer què són les xarxes socials i la seva aplicació a l´aula. – Identificar les eines 2.0 que es poden utilitzar a l´aula. – Diferenciar la veu de les xarxes socials d´altres formes de comunicació. – Analitzar els riscos que tenen les xarxes socials per als infants i algunes pautes de seguretat bàsiques. – Conèixer algunes xarxes socials i eines 2.0 per al desenvolupament professional del professorat.

Contingut

Curs reconegut (19/3/2014) pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com acció de formació permanent del professorat no universitari.

La metodologia general del curso online persegueix els principis d´un EVA (Entorn Virtual d´Aprenentatge): afavorir l´aprenentatge cooperatiu, l´intercanvi d´experiències i anàlisi de casos, potenciant l´aprenentatge significatiu, tan grupal com individual, mitjançant la diversitat de processos tan sincrònics com asincrònics.
L’alumne del curs haurà de participar en els exercicis i activitats proposades pel tutor mitjançant les eines de comunicació del campus (fòrum, xat, i missatgeria) També, utilitzant la plataforma virtual, l’alumne podrà debatre i exposar interessos comuns que pugui tenir amb la resta dels participants, relatius a la temàtica de l’acció formativa i/o complementaris a la mateixa.

Referència CompetènciaDigital/2014 Públic Personal docent d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Persones relacionades amb el camp educatiu i formatiu. Modalitat on-line Hores 40 Dates: Del 5 de maig al 16 de juny de 2014. Dates d’inscripció 2014-02-21 Data fi d’inscripció 2014-05-07 Nombre de places Mínim de 15 i màxim de 40 Requisits d’accés Disposar d’internet. Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

Podeu realitzar la inscripció a través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10176

 

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic (80€) segons Ordenança 22 del CCM (publicada el 21 de maig de 2013)

Forma de pagament Un cop realitzada la preinscripció, el CCM farà arribar via e-mail la carta de pagament per a liquidar el Preu Públic corresponent. Entitat que realitza la formació Associació Educa, escola de professions educatives, socials i culturals. Contacte

Maresme Capacita
93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat


 

Organitzen i col·laboren: Maresme Capacita/Consell Comarcal del Maresme i Associació Educa, escola de professions educatives, socials i culturals. Programa Unitat didàctica 1. Aproximació conceptual a les xarxes socials. Unitat didàctica 2. Les eines 2.0 i les xarxes socials a l´aula. Unitat didàctica 3. El llenguatge de les xarxes socials. Unitat didàctica 4. Les eines 2.0 per al desenvolupament professional del docent.