Descomposició dels subgrups sectorials: activitats econòmiques i ocupacions amb més contractes

A continuació presentem els trets generals de cada subsector, tant en relació a les activitats econòmiques que componen cadascun dels sectors així com quines han estat les ocupacions primàries, és a dir, a 4 dígits, més contractades en cada subsector en el seu conjunt. Juguem doncs, amb la informació recollida en les taules 4.2 i 4.3.


En relació a les taules 4.3, com a norma general, els comentaris aniran referits a aquelles ocupacions primàries amb 10 contractes o més.