Després d’un mes de funcionament, el Cercador TET rep més de 6000 visites.


El Cercador TET es va presentar a la jornada Joves en Transició, el Treball en Xarxa en la Transició Escola Treball del passat 30 de setembre, en la qual van assistir més de 150 persones, professionals i tècnics de la comarca i de fora que van participar des de les àrees d´educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, immigració i també amb professionals d´entitats, empreses i sindicats relacionats amb aquest àmbit.


El  
Cercador TET , vol arribar a ser una eina útil per aquests professionals de la comarca alhora d´atendre joves en un procés de transició en el món formatiu o al món laboral. El cercador posa especial atenció en els recursos destinats a aquells joves que presenten risc d´abandó prematur dels estudis obligatoris o que ja es troben en aquesta situació.