Discurs d’investidura de Pere Almera


Senyors consellers, senyores conselleres, senyors, senyores.

Voldria en primer lloc manifestar el meu agraïment als consellers i conselleres que m´han donat la seva confiança per ser president del consell comarcal del maresme.
Portaveus dels grups que m´han donat suport agrair les seves paraules

Certament és una circumstància poc freqüent que es produeixi més d´una elecció de president en un mateix mandat, aquest fet és encara fruit de l´encadenat de processos electorals i de les seves conseqüències que varen portar a què el passat dia 30 d’abril Manel Mas deixés la presidència del Consell Comarcal del Maresme i es posessin en marxa els mecanismes per a l’elecció de nou president, aquest procediment administratiu s’ha desenvolupat amb tota normalitat, igualment les converses dels representants dels grups polítics s´han emmarcat en el pacte de govern al consell comarcal que va estar subscrit pel PSC, ERC i ICV a l´inici d’aquest mandat.

Voldria en aquest moment de la meva elecció agrair i reconèixer la tasca realitzada pels anteriors presidents que m´han precedit, tots ells, cadascun des de la seva perspectiva han dedicat el millor del seus esforços per assolir el desenvolupament del Consell, com en totes les tasques amb encerts i errors que el temps permet observar-los amb major claredat i situar en el seu lloc.

Permeteu-me però que faci èmfasi en els dos presidents que m´han precedit immediatament, en Josep Jo i en Manel Mas, amb els que he coincidit en el treballs en el consell. En Josep en el mandat 1999-2003 va presidir el consell en un període d´importants dificultats, superades amb la col·laboració de tots i que va viure a la vegada una gran transformació i va tenir una dedicació apassionada a la tasca de la presidència del consell voldria agrair-li en especial la seva dedicació. En Manel, que venia acompanyat d’un perfil poc comarcalista, ha encapçalat amb la major responsabilitat la tasca al servei de la institució que ara ha deixat amb certa recança (crec jo) i com ens va dir en l´anterior sessió, en què deixava la presidència es va oferir a treballar des de les seves noves funcions pel conjunt de la comarca.

Assumeixo el càrrec de president del consell comarcal amb la major responsabilitat i voluntat de servei, en un moment engrescador, per una banda perquè tinc el convenciment que ens trobem davant d’importants decisions en molts temes que són cabdals per a la nostra comarca:

com es el de la mobilitat, des del govern comarcal tenim davant nostre l’oportunitat de definir el que es vol des del territori, la manca de propostes ampliament consensuades ha estat motiu perquè el conjunt de la nostra comarca no hagi rebut les inversions necessàries i voldria recordar ara l´essencial paper reivindicatiu que va fer la plataforma dels 9 ajuntaments del Maresme Sud en relació a la N-II i la gratuïtat de l´autopista que va posar sobre la taula aquest tema que no havia estat afrontat de forma seriosa fins aleshores.


-La sostenibilitat i en especial la política de residus en un marc de noves exigències que obliga prendre decisions importants i urgents en les que l’àmbit territorial de la comarca és especialment adequat per la seva gestió. Amb la major voluntat de col.laborar amb els municipis i concertar actuacions d’interès general.


-La societat de la informació, amb el desplegament de sistemes avançats de transmissió de dades,(banda ampla), que han patit un fre en el conjunt del país. La majoria de les poblacions del Maresme no disposen avui d’accés a les xarxes de fibra òptica. Cal la col·laboració de totes les administracions perquè la nostra comarca no perdi capacitat i pugui aprofitar les oportunitats que s’obren.


-L’educació i la cohesió social, a més de ser gestors eficients dels serveis que oferim per delegació d’altres administracions cal avançar en els objectius que recull l´Acord de Govern i col·laborar amb els ajuntaments davant els nous reptes i exigències que hem d’abordar per millorar la cohesió social a la nostra comarca, especialment el que fa referència a la integració de la immigració.

D´altra banda estem en un moment engrescador també perquè previsiblement els Consells Comarcals com administracions locals de segon nivell, hauran de trobar el seu encaix definitiu en el marc dels nous desenvolupaments legislatius que reedificant el model territorial de Catalunya en el que caldrà estar atents per garantir la influència en les decissions que ens puguin afectar.

Aquesta etapa amb nou president, té una vocació clara de continuïtat, es guiarà per l’acord subscrit per les forces polítiques que formen el govern, amb la major lleialtat amb els seus continguts.

Disposem d’un bon equip de professionals i de treballadors i treballadores que d’entrada tenen tota la meva confiança. La màquina ja està “rodada” portem ja forces quilòmetres de treball i això es nota.

El meu compromís personal amb tots vostès i en especial amb els vice-presidents, els companys i amics: Antoni Soy i Llorenç Artigues, amb els altres membres del Govern Comarcal, és de dedicació al càrrec i d’il·lusió per la responsabilitat i per l’oportunitat de servei al món local del Maresme.

Vull insistir però, en manifestar la voluntat de consens en els temes de futur per la nostra comarca i a la vegada recordar que l’acord de govern comarcal preveu que aquest es pugui obrir a altres forces polítiques, reitero doncs aquesta possibilitat i confio que entre tots siguem capaços de fer-ho possible.

Permeteu-me per acabar unes paraules de caràcter més personal que vull dedicar a les persones que com molt bé tots vostès saben solen ser els i les que pateixen la dedicació dels polítics: la família i les persones més properes, a elles el meu agraïment pel seu suport i acompanyament, sense la seva comprensió i suport la nostra tasca sería encara més difícil.


Moltes Gràcies.

Mataró, 11 de maig de 2004