DISCURS DE PRESA DE POSSESSIÓ MANDAT 2003 – 2007

Per obtenir el discurs d’investidura de Manuel Mas,  
en format .rtf

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL I ELECCIÓ DEL PRESIDENT


Senyors consellers, senyores conselleres, senyors i senyores, amics i amigues, molt bon dia a tothom.

Com correspon a la sessió d´avui, voldria en primer lloc donar el meu sincer agraïment a tots els consellers i conselleres que m´han donat la seva confiança per l´exercici del càrrec de President del Consell Comarcal del Maresme durant aquest mandat, que avui tot just encetem.


Voldria també agrair el to i els aspectes crítics, però constructius, de les intervencions dels grups polítics que si han oposat.

Tant a uns com als altres voldria dir-los que dedicaré tots els meus esforços a que aquesta nou mandat del Consell Comarcal sigui profitós per aquesta corporació, pels municipis del Maresme, pels seus Ajuntaments, pels electes i per descomptat pels seus ciutadans.

Voldria aprofitar aquests primeres paraules per enviar fraternal salutació a tots els electes locals del Maresme, als companys i companyes Alcaldes i Alcaldesses i als regidors i regidores dels Ajuntaments de la comarca que cada dia treballen per la millora dels municipis.

Voldria també saludar a tots els treballadors i col·laboradors del Consell Comarcal, a tots ells dir-los que estic convençut que el nou govern comarcal podrà comptar amb la seva dedicació i professionalitat tal i com hi ha pogut comptar els darrers equips de govern.Obrim avui una nova etapa del Consell Comarcal, una nova etapa que estarà marcada pels resultats de les eleccions municipals del 25 de maig.
Eleccions que han configurat una nova correlació de forces polítiques i per tant de majories polítiques. Aquest nou mapa electoral del Maresme té també un reflex en la composició del Consell Comarcal.

Una nova etapa política en la que el PSC, ERC i ICV-EUA hem sabut retrobar coincidències polítiques. Algunes fruit de la darrera etapa de govern tripartit i altres de noves i per tant sorgides de l´experiència de govern al Consell però també atenent a la nova situació política i en consideració als nous canvis socials i físics que la nostra comarca i els nostres municipis estem vivint.

Hem volgut que aquestes coincidències, una vegada debatudes i ordenades, prenguin forma d´un nou acord polític signat pels representants comarcals dels tres partits.
Un acord de govern que relaciona un seguit d´objectius pel Consell Comarcal per el mandat 2003 – 2007 i un seguit de propostes d´organització del Consell per poder-los abordar amb èxit.

Volem que aquesta nova etapa sigui de consens polític. És evident que hi ha un majoria política que dona suport al govern, però és també evident que hi ha un segui de temes que el mon local del Maresme tenim sobre la taula que necessita d´amplis acord per ser abordats amb garanties d´èxit. Acord entre les forces polítiques de la comarca, acord entre els Ajuntaments de la comarca i acord entre els institucions públiques que hi tenen coses a dir i a fer.

En el darrer tram del passat mandat del Consell es varen iniciar debats, sota la clau del consens i del treball en comú, sobre un conjunt de problemes que afecten a tots els municipis i a tots els ciutadans i ciutadanes del Maresme.
Un llistat de temes encapçalats per l´estudi i propostes sobre els models de creixement de la comarca i la necessitat de preservació de sòl en al marc d´una política sostenible i seguit per la revisió de la nostra actual xarxa de comunicacions i de transport públic, que han de configurar l´Agenda Estratègica del Maresme.

Agenda Estratègica a la que hem d´afegir-hi altres qüestions avançades també per treballs ja encetats, com l´estudi i propostes sobre la nostra façana marítima, la nostra xarxa d´equipaments públics o les necessàries polítiques de suport per la cohesió social i l´ocupació.

Com Alcalde de Mataró he participat també, a fons, en el debat de la realitat universitària del Maresme. Durant aquest mandat hem d´avançar en el que ja està força embastat: El treball comú de els dues escoles universitàries, la de Mataró i la comarcal, amb l´horitzó de la constitució d´un consorci que millori la gestió dels recursos econòmics humans i doni un horitzó clar i estable a la formació universitària al Maresme.

Com a Alcalde de Mataró he presidit el consorci de tractament de residus…el consorci de la brossa.
Un consorci que ha treballat amb diàleg i acord i que ha abordat el que era un greu problema per als municipis del Maresme. El tractament dels nostres residus. Durant aquesta anys, conjuntament amb els Alcaldes que hem dirigit els treballs del consorci ens hem esforçat en resoldre aquest problema i fer-ho amb els criteris marcats per l´eficàcia i la sostenibilitat.

Continuar el treball dels temes que conformen el que n´anomenem l´Agenda estratègica del Maresme ha requerit i necessitarà de la participació de tothom. El meu compromís és el posar les condicions per el diàleg i l´acord.El Consell Comarcal no pot ser l´Ajuntament número 31 de la comarca. El Consell Comarcal no pot ser un organisme que digui als ajuntaments el que han de fer o el Consell Comarcal no ha d´endegar polítiques o serveis que ningú a demanat i que a demés acabin pagant els Ajuntaments.
Això han de ser pràctiques d´altres èpoques i que varen provocar moltes crítiques entre elles la meva.

El Consell Comarcal ha des un organisme de mancomunar esforços, per compartir serveis i per impulsar en treball en xarxa del mon local del Maresme.

El Consell Comarcal ha de ser un organisme de trobada les Alcalde i dels electes locals per discutir els problemes i les necessitats de la comarca, dels seus municipis i dels ciutadans i ha d´actuar amb la força dels arguments i de convicció davant de les Administracions que tenen els recursos, les competències o l´autoritat per millorar la nostra qualitat de vida.

Soc Alcalde de Mataró i ara també President del Consell això no ha d´aixecar cap recel als municipis mes petits de la comarca. Al contrari tinc molt clar i avui m´hi comprometo especialment, a que el Consell Comarcal ha de tenir com a prioritat els petits municipis.
A que puguin prestar els serveis públics en condicions d´igualtat a als altres municipis del maresme que per raó dels seus recursos i del seu volum disposen de mes recursos o oportunitats per gestionar els serveis municipals.El Maresme ha canviat molt en els darrers anys, és una de les comarques de Catalunya que mes ha vist créixer la seva població. Han canviat els nostres sistemes econòmics. Està canviant la procedència de la nostra immigració i estan canviant els hàbits culturals i de lleure.

Saben vostès que jo sempre he mantingut una posició contraria a entendre la comarca com a un element uniforme i estàtic. crec que la comarca és plural. Que es molt diferent l´activitat econòmica al nord del Maresme, a Mataró o al sud del Maresme.
Existeixen diferents pols, tots ells importants, que tiben de l´activitat social i econòmica de la comarca i dels nostres municipis. Uns tiben cap a munt i altres cap avall. Això configura, si mes no, una personalitat socio-economica i cultural diversa al nostre territori.

Crec que tots podem estar d´acord que durant els propers anys haurem de tornar a parlar de l´organització territorial de Catalunya i per tant del paper de la nostra comarca en relació al conjunt del país.

El document conegut com a “informe Roca” encarregat en la breu l´època del Conseller Duran i Lleida com a Conseller de relacions Institucionals i que ara dorm amagat en els calaixos d´algun despatx del govern de Catalunya ja ens avançar algunes propostes, algunes de radicals que estan basades en la diferents realitats que viuen i conviuen al Maresme.

El debat sobre l´organització territorial del país i de les seves administracions, quan arribi, serà de màxima importància per nosaltres. No hem d´abordar aquesta realitat amb tòpics ni amb perjudicis. Ni els que puguin defensar un paper mes “comarcalista” o els que defensem un paper mes metropolità del Maresme. En els seu moment en parlarem i ho farem amb la clau del debat clar i amb la fita de trobar, si és possible, l´acord de tots.Els nostres municipis també han canviat en els darrers anys. Els problemes que el mon local hem d´abordar avui son en molts casos també nous.
La majoria dels Ajuntaments han resolt els dèficits històrics que arrossegàvem els nostres municipis. Herència de l´època de la dictadura. Un urbanisme sovint fet a “toc de pitu” dels especuladors, la falta de recursos socials o d´equipaments públics i d´altres mancances han estat ,en bona mesura resolts i ara apareixen nous problemes noves situacions que els Ajuntaments hem d´abordar i sovint resoldre sense disposar de les competències i el que és mes habitual i mes greu sense disposar de la capacitat econòmica per fer-ho.

Vostès companys Alcaldes i Regidors ho sabeu prou be. És la contradicció de ser el mes propers a la gent, hem d´entendre de tot, hem de conèixer-ho tot, però no ho podem resoldre tot.

El Consell ha de tenir també un paper en aquestes situacions. El de la reivindicació conjunta, colze a colze amb els Ajuntament, davant de l´Administració o del govern, sigui del color que sigui.Assumeixo avui la presidència del Consell Comarcal amb voluntat de treball.
Amb voluntat de dedicació a aquesta responsabilitat. Hi posaré el que tinc d´experiència i també la meva il·lusió per servir als ajuntaments i als ciutadans del Maresme.

Ho faré d´acord amb l´acord polític signat entre el PSC, ERC i ICV-EUA. I amb la voluntat de trobar acords amb tothom. Amb les forces polítiques socials i amb les institucions.

A continuació d´aquest ple i d´acord amb els partits signants de l´acord i amb el coneixement dels portaveus de tots els grups polítics. He convocat un ple extraordinari per aprovar i donar compte dels acords necessaris per posar a caminar al Consell i els seus òrgans de direcció política i de gestió tècnica del en aquesta nova etapa.

Moltes gràcies a tothom.

Manuel Mas i Estela