Disminueix la sinistralitat laboral al Maresme

 

Un any més l’índex de sinistralitat laboral ha disminuit al Maresme. Les dades publicades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal xifren en un 0,64% la reducció dels accidents en el lloc de feina al llarg de 2013. Aquest percentatge contrasta amb el de Catalunya que ha experimentat un increment del 0,81%.

Tancat l’exercici 2013, es confirma la tendència a la baixa en l’índex de sinistralitat laboral al Maresme. A la comarca es van registrar 3.292,87 accidents a la feina per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. Una xifra que encara és molt positiva analitzant el grau de gravetat dels sinistres tota vegada que no es va produir cap accident mortal; els ferits de pronòstic greu van baixar un 30,28% i els de caràcter lleu un 0,24%.

L’anàlisi per sectors econòmics determina una evolució favorable de l’índex de sinistralitat laboral, menys al primari i als serveis. L’agricultura és el sector en el qual el risc d’accidentar-se a la feina és més elevat i, a més, ha augmentat respecte a 2012 en un 12,75%. També ha experimentat una pujada la sinistralitat en el sector serveis (5,70%). En canvi, a la construcció s’ha reduït d’un 16,21% i a la indústria ha baixat d’un 1,21%.

En xifres absolutes, durant 2013 es van comunicar 2.600 accidents laborals al Maresme, 83 menys que l’any anterior. D’aquests, 2.583 van ocasionar ferides de pronòsotic lleu als treballadors i en 17 casos les ferides van ser diagnòsticades de greus.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe de Sinistralitat Laboral al Maresme elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal: