Documents Plenari de professionals de joventut – 7 demarç de 2014 – Espai jove d’Alella

Des d’aquí us podreu descarregar els documents de les infografies que es van lliurar al Plenari en suport paper, i el recull d’enllaços d’interès: