Inici Documents Biblioteca Buscadorjove

Polítiques de Joventut

Marc per a l’acció – Propostes per a l’acció a la Xarxa TET Maresme

Document de síntesi i proposta marc per a les accions TET als municipis.


El projecte Xarxa TET Maresme crea aquest document per visualitzar sintèticament els efectes de l’abandó prematur dels estudis en les persones joves, per crear una base teòrica que faciliti un punt de partida per crear accions referents a la TET als municipis i com a proposta -marc per a ser compatida entre els i les professionals del Maresme.

 

Clic aquí per a pdf

Document de Bases del PNJC

El document recull la proposta de nou PNJC per al període 2010-2020.

El document, presentat el passat 1 d’octubre, és el resultat del treball conjunt amb els agents socials i institucionals d´arreu de Catalunya i és el punt de partida per avançar cap al consens polític que haurà de donar peu a l´aprovació definitiva del nou Pla Nacional de Catalunya 2010-2020.
 

Clic aquí per a pdf

Document de síntesi realitzat pel grup de treball Joves Immigrants.

Document de treball realitzat per el grup de treball Joves Immigrants, Xarxa TET Maresme.

Estudi Joves en Transició Escola Treball. El Maresme 2009.

Estudi encarregat per el Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Ferrer Guàrdia amb l’objectiu de realitzar una aproximació als joves de la comarca en el moment de finalitzar l’etapa d’estudis obligatoris i conèixer les seves perspectives.

Document estratègia de la Unió Europea per a la joventut.

Estratègia de la Unió Europea per a la joventut: inversió i capacitació. Un mètode obert de coordinació renovat per abordar els reptes i les oportunitats dels joves.

Document Estratègia Europa 2020.

Document de la Comissió Europea amb l’estratègia per un creixement inteligent, sostenible i integrador fins al 2020.