Estudi Joves en Transició Escola Treball. El Maresme 2009.

Estudi encarregat per el Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Ferrer Guàrdia amb l’objectiu de realitzar una aproximació als joves de la comarca en el moment de finalitzar l’etapa d’estudis obligatoris i conèixer les seves perspectives.