Realitzada la presentació de l’estudi Joves en Transició Escola Treball. El Maresme 2009.


Ahir dijous 20 de maig a les 13h la Xarxa TET Maresme va presentar a la sala d’actes del Maresme Centre de Negocis l’estudi
Joves en Transició Escola Treball. El Maresme 2009
. Aquest estudi ha estat encarregat per el Consell Comarcal del Maresme i realitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el marc del projecte innovador Xarxa de TET del Maresme cofinançat pel Departament de Treball i el FSE.


El treball realitzat – on es fa una aproximació al moment de finalització dels estudis obligatoris amb una mostra de joves de 4art d’ESO de la comarca – s’ha recollit en un informe que es divideix en dues parts: la primera, planteja un marc teòric sobre la transició escola treball per contextualitzar quins són els elements que incideixen en la definició i concreció dels itineraris dels i les joves, i la segona part analitza la realitat concreta dels joves del Maresme fruit de les dades obtingudes en la realització de treball de camp: es tracta de conèixer quines són les necessitats dels joves, quins recursos coneixen, de quina manera defineixen els seus itineraris,etc., com també, els protocols que els centres educatius utilitzen per realitzar les orientacions als i les alumnes que finalitzen l’etapa d’educació secundària obligatòria.

Tant l’estudi com la presentació en power point els podeu trobar i descarregar a l’apartat Biblioteca d’aquesta mateixa web del Buscador Jove.