Un estudi aconsella avançar els programes d’orientació professional i acadèmica per reduir el risc d’abandonament prematur dels estudis

  


En els darrers temps, s’ha començat a estendre per la nostra societat l’expressió: “generació Ni-Ni” per definir aquells joves que “ni estudien ni treballen”. Des del Consell Comarcal s’ha volgut conèixer quina és la realitat dels joves maresmencs quan finalitzen el període d’educació obligatòria i com viuen l’etapa de transició escola-treball. L’estudi, entre d’altres aspectes, detecta un elevat abandonament escolar abans de finalitzar 4rt d’ESO i apunta la necessitat d’avançar el procés d’orientació sobre itineraris formatius (que majoritàriamant es du a terme a l’últim curs de l’ESO) per evitar aquesta situació i que els joves deixin la secundària tenint poques expectatives d’ocupabilitat.


El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei de Joventut, està duent a terme el projecte Xarxa de Transició Escola-Treball, en la qual hi participen 24 ajuntaments de la comarca. Aquest projecte té per objectiu contribuir a garantir que tant els ajuntaments com d’altres agents de la comarca donin resposta activa a les necessitats dels joves en risc d’abandonament dels estudis. Per tal de conèixer com i en quina etapa inicien els joves maresmencs el procés de transició dels estudis al món laboral, el Consell Comarcal va encarregar a la Fundació Ferrer i Guàrdia un estudi que es va centrar en l’anàlisi dels estudiants que van finalitzar la seva formació obligatòria al llarg del curs 2008-2009 (uns 3.900) i en el seguiment el curs 2009-2010 d’aquells joves que han optat per formació ocupacional, que treballen o que no han definit encara el seu itinerari formatiu. En concret, s’ha recollit informació de 600 joves maresmencs i se n’ha fet el seguiment de gairebé el 25% d’ells. El resultat ha estat un pormenoritzat estudi de 220 pàgines. Entre els joves dels quals se n’ha fet un seguiment, hi ha un 6% que han indicat que ni estudien ni treballen i, entre els que han optat per continuar estudiant, un 12% no sap encara què farà en acabar aquest curs escolar. D’altra banda, un 40% dels joves pensen que no tenien suficient informació sobre les diferents opcions que es poden fer en acabar els estudis d’ESO. Els autors extreuen diverses conclusions. La dada que més els va sobtar va ser la constatació que el 24,3% dels joves que es trobaven matriculats a 4rt d’ESO en els 18 centres públics del Maresme que han format part de la mostra de l’estudi no es trobaven a l’aula en el moment en què es va realitzar l’estudi i, per tant, hi havia indicis d’abandonament prematur del sistema educatiu. Això els fa recomanar que l’inici del programa d’orientació professional s’avanci per poder preveure i actuar per evitar aquestes situacions d’abandonament prematur de les classes. L’estudi també recull una manca de formació especialitzada per a l’orientació en els i les encarregades d’aquesta tasca en els centres educatius de secundària i s’apunta la idea de la sobrecàrrega de feina entre els i les professionals que realitzen aquesta funció. Fet que fa que una tercera part dels joves enquestats tingui la percepció de no haver rebut una orientació professional des del seu centre docent. Per això s’apunta la necessitat de realitzar una formació específica del professorat per poder desenvolupar tasques de tutorització i acompanyament. Un tercer aspecte és el del paper de les famílies. Gairebé el 95% dels joves afirmen que els han donat orientació des de l’entorn familiar. Només un 5% han indicat que des de casa (pares, familiars, etc) no han rebut cap consell o informació sobre el seu itinerari laboral o formatiu. Aquestes dades porten els autors de l’estudi a apuntar la necessitat d’implicar i formar les famílies per a que siguin capaces d’orientar els seus fills/filles. Han estat objecte de l’estudi alumnes dels següents centres de secundària: IES Damià Campeny, IES Pla d’en Boet, IES Josep Puig i Cadafalch, IES Miquel Biada, IES Thos i Codina i IES Alexandre Satorras de Mataró; IES d’Argentona; IES d’Alella; IES Jaume Almera de Vilassar de Dalt; IES Vilatzara de Vilassar de Mar; IES Els Tres Turons d’Arenys de Mar; IES Domènec Perramon D'{N}Arenys de Munt{N}; IES Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar; IES Bisbe Sivilla de Calella; IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar; IES Thalassa de Montgat; IES Llavaneres de Sant Andreu de Llavaneres i IES Lluís Companys de Tordera
Podeu ampliar informació, consultant l’estudi elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia:
 

Clic aquí per a pdf