Marc per a l’acció – Propostes per a l’acció a la Xarxa TET Maresme

Document de síntesi i proposta marc per a les accions TET als municipis.


El projecte Xarxa TET Maresme crea aquest document per visualitzar sintèticament els efectes de l’abandó prematur dels estudis en les persones joves, per crear una base teòrica que faciliti un punt de partida per crear accions referents a la TET als municipis i com a proposta -marc per a ser compatida entre els i les professionals del Maresme.

 

Clic aquí per a pdf