Educació i Recerca

 


L’Educació va generar el 97,30% de les contractacions formalitzades en el subsector de l’Educació i Recerca. De tota manera, el pes de contractes indefinits va ser del 12,03%, per sota del de la Recerca i desenvolupament que va ser del 16,42%.

Hi va haver contractes per 118 ocupacions diferents en què els contractes indefinits  no van ser gaire reeixits.


D’entre aquelles per les quals van formalitzar-se 10 o més contractes l’any 2016 el major pes de contractació indefinida va ser per la dels Entrenadors i àrbitres d’activitats esportives, com l’any 2015, amb un 90,9% de contractes indefinits.


La va seguir la dels Agents i representants comercials amb un 85,3% i la dels Altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa amb un 32,4%. Com en els altres subsectors, hi hagut percentatges majors en ocupacions amb menys de 10 contractes (vegeu taula).