Salut

 


Tampoc el subsector de la Salut –sector en què s´hi aplega la salut humana i l´animal- va presentar un pes gaire reeixit de la contractació indefinida, tot i ser el quart subsector amb més generació de contractes. Només un 4,8% dels 7.459 contractes formalitzats van tenir un caràcter indefinit.

Les Activitats Sanitàries són les que van generar més ocupació l’any 2016 en aquest sector en concentrar el 98,61% de la contractació total del subsector amb 7.355 contractes. De fet, l’altra activitat que conforma el sector, la de les Activitat veterinàries, són tipus d’organitzacions molt diferents de les activitats sanitàries quant a magnitud i, per tant, quant a possibilitat de contractar donat que en les sanitàries s’hi inclouen, entre d’altres, les institucions hospitalàries, les de geriatria, etc…


En les Activitats veterinàries el 33,65% dels nous contractes generats van ser indefinits davant del 4,39% en les Activitats sanitàries.


En aquest subsector només tres ocupacions d’aquelles amb més de 10 contractes l’any van igualar i/o superar el llindar del 50% quant a contractes indefinits. Van ser la dels ajudants de fisioterapeuta (55%), els psicòlegs (53,3%) i els odontòlegs i estomatòlegs (50%).