Serveis Socials

 


El subsector dels Serveis Socials va computar 7.054 nous contractes l’any 2016 i poc més del 18% van ser indefinits. Les Activitats de serveis socials amb allotjament van formalitzar el 57,36% dels contractes del subsector. Si bé el 63,95% dels contractes indefinits del subsector els va generar les Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic que fou també l´activitat amb un major pes de la contractació indefinida (48,25%)

Tot i que aquest subsector dels Serveis Socials va generar contractes per a 103 ocupacions diferents, el cert és que el 39% van estar concentrats en dues ocupacions, la dels Empleats domèstics, amb 1.638 contractes, i la dels Auxiliars d’infermeria hospitalària, amb 1.116.
És rellevant destacar el fet que l’ocupació amb més contractes va ser, a la vegada –cosa que no hem vist fins ara- aquella en què el pes de la contractació indefinida va ser major entre les ocupacions amb 10 o més contractes. Va ser el cas dels Empleats domèstics amb un 48,8% de contractes indefinits. En aquest cas les relacions humanes que s’hi poden establir ajuden a entendre, de manera força clara, el pes de la contractació indefinida. En canvi, en l’ocupació dels auxiliars d’infermeria hospitalària només el 8% dels contractes van ser indefinits.