Edició, cultura i lleure

 


Per últim, el subsector de l’Edició, Cultura i Lleure, que ja hem vist que fou el tercer quant a volum de contractes generats al llarg de l´any 2016, hi van destacar aquells formalitzats per la secció de les Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment (33,59%) i per la d’Altres activitats de serveis personals (29,25%) que és com un calaix de sastre en què s’hi inclouen les activitats de rentatge i neteja en sec de peces tèxtils i de pell, perruqueria i altres tractaments de bellesa, i pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen. En la secció de l´Edició fou on el pes de la contractació indefinida fou major, amb un 48,08%, seguida per la de les Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals amb un pes del 43,33%. On aquest pes fou menor va ser en les Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d´enregistrament de so i edició musical amb un 4,56

En aquest sector es van crear contractes per una multitud d’ocupacions, 187 concretament, i ben diverses. Aquella amb més contractes fou la dels Monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment amb 2.128, el 18,61% del total del subsector, en què només el 7,7% dels contractes van ser de caràcter indefinit. Menor va ser-ho en l’ocupació dels Peons de les indústries manufactureres que només l’1,6% de 1.661 contractes van ser indefinits.


Només una ocupació va assolir el 50% de contracte indefinits d’entre aquells amb 10 contractes o més. Va ser la dels Programadors informàtics amb un 60%. La va seguir amb un 49,5% de pes dels indefinits la dels altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa, la dels directors i gerents d’empreses d’activitats recreatives, culturals i esportives amb un 46,7% i la dels analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia amb un 46,2%.