El 43% de les reclamacions de consum estan relacionades amb el serveis bàsics: llum, gas i aigua

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Maresme (OCIC) va realitzar l’any passat un total de 2.637 actuacions en matèria de consum, una xifra similar a la de l’any anterior, però amb una substancial diferència: increment notable de les reclamacions i consultes relacionades amb els subministraments bàsics: llum, gas i aigua.

Factures de gas de 1.550 euros fruit de la regularització de les lectures de comptador o increments del 400% en la factura elèctrica com a conseqüència de l’aplicació d’una tarifa que no havia estat contractada, són exemples de casos que en el darrer any han arribat a l’OCIC.

En el primer -mitjançant el procediment de mediació- es va arribar a un acord perquè la subministradora només facturés el consum proporcional a un any tot i que portava dos anys sense haver realitzat la lectura del comptador; en el segon cas es va fer un arbitratge i es van estimar les reclamacions de la persona usuària tota vegada que l’empresa subministradora no havia informat correctament dels canvis contractuals ni de les noves tarifes dins el termini establert a les clàusules del contracte.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Maresme vehicula consultes, queixes, denúncies i reclamacions relacionades amb consum i, si és el cas, fa actuacions de mediació o d’arbitratge entre la persona reclamant i l’empresa.

Gairebé el 37% de les actuacions realitzades l’any passat van ser reclamacions i, d’aquestes, el 43% van estar relacionades amb subministraments bàsics i, principalment, de llum. El segon lloc, amb un 28%, l’ocupen les reclamacions de telefonia, seguides de transport aeri (10%), bancs i assegurances (7%) i en menor percentatge compres per internet, transport i paqueteria, agències de viatges i allotjaments turístics.

Els subministraments bàsics també ocupen el primer lloc (un 37%) del total de consultes rebudes a l’OCIC Maresme. En aquest cas, el segon lloc són les compres online (28%) seguides del transport aeri (9%), bancs (7%) i assegurances (4%).

ACTUACIONS 2022

Consultes: 731

Queixes: 24

Denúncies: 119

Reclamacions: 973

Arbitratges: 63

Mediacions: 727

TOTAL: 2.637