El 76,4% dels gossos que van entrar a la gossera municipal de Mataró en l´últim any van ser adoptats posteriorment

Avui, dimarts 11 de febrer, el regidor de Serveis Socials i Sanitat, Oriol Batista, ha presentat en roda de premsa el balanç del primer any de gestió de la gossera municipal per part de la Fundació Altarriba. Aquesta entitat s´encarrega del servei des de l´1 de febrer del 2002 i ho fa com a fruit d´un concurs convocat per l´Ajuntament amb l´objectiu de redreçar la situació originada per les greus irregularitats comeses per l´anterior empresa concessionària, SACPA, i descobertes l´any 2000.


A la roda de premsa ha assistit També el director de la Fundació Altarriba, Luís Luque, i la responsable de l´entitat a la gossera de Mataró, Yolanda Valbuena.

La nova fórmula de gestió establerta per la Fundació Altarriba i l´Ajuntament, que es basa en evitar el sacrifici d´animals i fomentar les adopcions, ha donat uns resultats sense precedents a Catalunya i a l´Estat. No hi ha cap ens públic ni privat que hagi aconseguit en un any tant alt nivell d´adopcions de gossos.

Entrades i sortides de les instal·lacions municipals

El més destacat és el volum d´adopcions i retrobaments de propietaris dels gossos aconseguides. El 87,45% del total d´animals que han entrat durant un any a les instal·lacions que hi ha al carrer Galícia s/n han trobat una nova família d´acollida o han tornat amb els seus amos.

Entrades de gossos a les instal·lacions 597

Sortides de gossos a les instal·lacions 543

Allotjats actualment a les instal·lacions 54

En concret, la gestió dels gossos ha estat la següent:


Adopcions 456 (76,4%)

Recuperats pels seus propietaris 66 (11,05%)

Eutanasiats per raons humanitàries (malaltia irreversible amb sofriment) 2 ( 0,3%)

Entrats cadàvers o morts al centre (atropellaments, per malaltia…) 19 (3,2%)

2 contenciosos administratius en marxa

Per altra banda, l´Ajuntament ha valorat positivament la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna SACPA per haver infringit a Mataró la llei catalana de protecció als animals, tot i que el text legal no ha arribat al consistori.

L´Ajuntament de Mataró encara té oberts dos processos contenciosos administratius amb SACPA fruit de la crisi en la gestió de la gossera municipal que es va produir a inicis de l´any 2000. Un d´ells interposat per SACPA contra l´Ajuntament pels preus de la concessió i, l´altre, interposat per l´Ajuntament arran de l´abandonament del servei que va realitzar SACPA l´agost del 2000, quan la gossera ja portava uns mesos intervinguda administrativament (sota supervisió de tècnics i inspectors municipals) a causa de les greus irregularitats comeses en el procediment de sacrifici