El 80% dels expedients tramitats per l’Oficina d’Intermediació Hipotecària s’han resolt favorablement per a l’usuari

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio Naveira, han fet balanç de les actuacions de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària, un servei que el CCM va posar en marxa a finals de 2012 en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Mataró. L’objectiu és ajudar les persones i famílies que no poden fer front als pagaments de la seva hipoteca a negociar amb les entitats bancàries mesures alternatives que evitin la pèrdua de l’habitatge. Fins a juliol de 2014 s’han tramitat 61 expedients, el 80% dels que ja han estat tancats s’han ressolt de forma satisfactòria per a l’usuari.

El president del CCM ha fet una valoració molt positiva del servei tot assegurant que està complint la finalitat per la qual es va crear: “ajudar les famílies que més estan patint la situació econòmica actual a negociar amb les entitats bancàries i evitar la interposició de demandes judicials per no poder pagar el crèdit hipotecari“. L’elevat percentatge de resolucions favorables, el 80%, demostra que “s’està treballlant bé“.

De la mateixa opinió és el Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró qui ha assegurat que l’elevat nombre de tancaments positius demostra “l’eficàcia de la justícia de proximitat i la importància de la funció preventiva dels serveis d’assessorament legal“. També ha assegurat que el bon funcionament del servei es deu a “la solidaritat de les tres parts implicades: Consell Comarcal del Maresme, Col·legi d’Advocats de Mataró i els advocats a títol particular“.

L’Oficina d’Intermediació Hipotecària va entrar en funcionament el 2 de novembre de 2012 quan es detecta un allau de demandes d’execució hipotecària, per part de les entitats bancàries, que aboquen les famílies que no poden pagar el crèdit a procediments judicials en els quals perdran el seu habitatge i, en la majoria dels casos, mantindran un important deute amb l’entitat bancària que els dificultarà, encara més, sortir de la seva precària situació econòmica.

Per intentar evitar arribar a aquesta situació, des del Consell Comarcal del Maresme es va crear l’Oficina amb un marcat caràcter preventiu. Quan una persona no pot assumir les despeses de la hipoteca, es posa en contacte amb el Servei d’Habitatge del CCM i es deriva el seu cas al Col·legi d’Advocats de Mataró qui, després d’estudiar la situació, negocia amb l’entitat financera per tal d’arribar a acords: dació en pagament, lloguer social, renegociació de les condicions del prèstec, suspensió del pagament del prèstec durant un termini…etc.

Des de la seva entrada en funcionament, s’han tramitat 61 expedients: 5 el 2012; 38 el 2013 i 18 entre gener i juliol de 2014. En el 80% dels 53 expedients que ja han estat tancats, s’han aconseguit acords favorables per als usuaris. A més, segons ha explicat el Degà del Col·legi d’Advocats, el 30% dels casos en què s’ha arxivat l’expedient d’una forma no satisfactòria per a l’usuari ha estat per motius aliens (l’entitat financera accepta l’acord, però no es pot signar per altres deures de l’usuari o hi ha desacord entre els diferents copropietaris de l’habitatge respecte a la millor mesura).

Es  un servei gratuït per a l’usuari ja que el cost l’assumeix el Consell Comarcal a partir de la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona i s’en poden beneficiar els ciutadans dels municipis que formen part del Partit Judicial de Mataró, exceptuant la capital de la comarca que disposa d’un servei municipal de característiques similars.

Entre 2012 i 2013, Premià de Mar va ser el municipi del qual s’han tramitat més expedients (13), seguit de Dosrius amb 7. La resta han sigut: 5 d’ Argentona; 4 de Premià de Dalt; 4 de Caldes d’Estrac; 4 d’El Masnou; 3 de Sant Andreu de Llavaneres; 2 de Vilassar de Mar; i 1 de Sant Vicenç de Montalt.