El 86% dels contractes que es fan al Maresme són de caràcter temporal

 

L’any 2015 es van formalitzar al Maresme 99.965 contractes, el 86,07% d’aquests van ser de caràcter temporal davant del 13,93% d’indefinits. Aquesta és una de les dades que s’extreu de l’estudi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal sobre les contractacions per ocupacions al Maresme. L’informe, que analitza pormenoritzadament les dades, és una important eina per analitzar la realitat del mercat laboral a la comarca i poder fer una planificació de polítiques d’ocupació ajustades a les necessitats de la comarca.

El Consell Comarcal posa a l’abast dels ajuntaments i actors socioeconòmics de la comarca l’informe Contractes per Ocupacions al Maresme per facilitar el foment de l’ocupació, els treballs de prospecció i el disseny de polítiques actives d’inserció laboral ajustades a les necessitats del territori, una comarca amb una taxa d’atur superior a la provincial i a la del conjunt de Catalunya tal i com, mes a mes, queda reflectit al Report d’Atur.  El disseny de la metodologia ha estat treballada conjuntament amb l’Observatori del Centre d’Estudis del Vallès Oriental.

Les dades analitzades fan referència a 2015, un any que el Maresme va tancar amb 32.788 persones aturades i una taxa de desocupació del 16,76%. Al llarg d’aquest període es van formalitzar a la comarca 99.656 nous contractes de treball que van ser signats per 53.278 persones. La relació de les dues dades indica un índex de rotació laboral de l’1,87. És a dir, que cada persona contratada va signar al llarg de l’any prop de 2 contractes. El 51,2% dels contractats van ser homes i el 48,8% dones.

El 86,07% d’aquestes contractacions van ser de caràcter temporal i les 6 activitats que van generar més ocupació estan totes incloses dins del sector serveis. L’activitat industrial que va generar més ocupació va ser la química que, amb 4.099 contractes, se situa en setena posició.

Com es pot veure a la següent taula, l’hostaleria i el turisme, conjuntament amb el comerç són els subsectors econòmics que durant el 2015 van fer més contractes: 

 

 Com es pot observar a la següent taula, el volum més important de contractes se situa en el grup de peons de les indústries manufactureres i en el dels cambrers assalariats.

 

Podeu ampliar aquesta informació accedint a l’informe de Contractes per Ocupacions elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal del Maresme: