El pressupost del Consell Comarcal del Maresme creix un 6,75%

 

Per segon any consecutiu, el pressupost del Consell Comarcal del Maresme torna a créixer. Ho fa en 2 milions d’euros, un 6,75%, provinents de l’increment d’ingressos en totes les àrees operatives. El pressupost aprovat pel Ple ascendeix a 32.295.949€. Els comptes presentats pel Govern van obtenir els vots favorables de CiU, PSC i PP; l’abstenció de C’s i els vots contraris d’ERC, CUP i ICV.

Tot i aquest increment pressupostari, el Vicepresident 1er, Joaquim Arnó, va puntualitzar que es tracta d’un pressupost prudent i que l’administració comarcal té un escàs marge de maniobra “la majoria dels ingressos són finalistes i només disposem d’un 0,23% de capacitat d’acció”. Tot i això, i malgrat la situació econòmica dels darrers anys, el CCM està sanejat econòmicament i compleix puntualment amb els seus compromisos econòmics. 

El pressupost del Consell Comarcal s’ha confeccionat seguint les dues línies d’actuació estratègica que vinculen l’administració amb el territori i les persones. D’una banda, s’impulsarà el treball transversal per emprendre accions encaminades a mitigar els efectes del canvi climàtic; i de l’altra, també a partir de l’actuació transversal, s’activaran línies de treball i cooperació per lluitar contra la pobresa al Maresme. Segons ha explicat el president Miquel Àngel Martínez i Camarasa, “aquests macroobjectius seran la columna vertebral de les actuacions dels 33 serveis comarcals ja que forma part del nostre ADN el compromís amb un creixement sostenible i amb el benestar dels maresmencs i les maresmenques”.  

El Consell Comarcal s’estructura en 4 grans àrees: Serveis Generals, Municipals i Planificació; Promoció Econòmica, Medi Ambient i Benestar Social i Serveis a les Persones.

El focus d’atenció de Promoció Econòmica per al proper any serà potenciar i augmentar el finançament de les polítiques actives d’ocupació destinades als col·lectius més vulnerables i de més difícil inserció: el col·lectiu de majors de 45 anys que no perceben prestacions o subsidis i les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció, sense oblidar les accions de formació i foment de l’ocupació del col·lectiu jove. Aquestes actuacions es coplementaran amb el suport al teixit empresarial, tant de sectors tradicionals com estratègics, per ajudar ala creixement i competitivitat empresarial. A més, s’iniciarà un projecte per impulsar iniciatives d’economia social i solidària al Maresme.

Medi Ambient, l’àrea amb més pes econòmic del Consell Comarcal, incorpora una nova partida per a la creació del que acabarà sent el Servei d’Adaptació i Mitigació del Canvi Climàtic a la comarca del Maresme, el qual serà referent per a l’assumpció de les diretrius tècniques en aquesta matèria a tots els serveis. De fet, ja s’han començat a aplicar projectes que fomenten l’estalvi energètic i minimitzen les emissions de CO2 a l’atmosfera. A més, el nou Servei de Recollida i Transport de residus incorpora els criteris tècnics necessaris per aconseguir ratis de recuperació i eficiència establerts per la Unió Europea per l’any 2020.

Benestar Social i Serveis a les Persones ha incrementat les dotacions en ajuts als municipis per treballar per les persones dependents, la gent gran i les persones amb diversitat funcional. També suma més ingressos en ajuts de menjador pels escolars de la comarca amb dificultats socioeconòmiques i per desplaçament de nens i nenes d’educació especial.  La lluita contra la pobresa serà l’eix vertebrador de totes les accions de l’àrea i, en concret, es farà una diagnosi de la situació de pobresa al Maresme i es preveuen diverses accions per frenar la pobresa energètica.

Pel que fa a Serveis Generals, Municipals i Planificació, es continuarà prestant assistència tècnica als ajuntaments i, com a novetat, s’incorpora una dotació econòmica per adequar els processos administratius a la nova normativa de procediment administratiu.

El pressupost de cadascuna d’elles per al proper any és el següent:

 

Totes les àrees reflecteixen un augment d’ingressos provinents, principalment, dels següents conceptes:

 

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Pressupost del Consell Comarcal del Maresme en AQUEST ENLLAÇ