El CCM aconsegueix cobrir el 90 % de la demanda de transport adaptat

 


El Consell Comarcal del Maresme tanca l´any 2006 més a prop d´aconseguir un dels seus objectius: donar resposta a la demanda dels maresmencs i maresmenques que necessiten transport adaptat per als seus desplaçaments habituals. El salt quantitatiu i qualitatiu d´aquest servei del Consell Comarcal ha estat espectacular. Mentre l´any 2005 només cobria el 35% de la demanda, l´any 2006 s´ha aconseguit arribar al 90,34%.


La millora del servei del transport adaptat que gestiona el Consell Comarcal del Maresme ha estat possible l´any 2006 gràcies a un augment de la consignació pressupostària que ha facilitat la signatura de convenis de col·laboració amb entitats de la comarca que treballen amb persones amb discapacitat, així com amb els ajuntaments de Montgat, Premià de Dalt, Canet de Mar, Tiana, El Masnou i Mataró. El resultat ha estat que s´ha pogut atendre la demanda de 552 persones de les 611 detectades com a sol·licitants del servei de transport adaptat. L´any 2005 només es van poder cobrir 112 usuaris dels 320 que havien presentat sol·licitud. El transport adaptat, mitjançant una infraestructura de vehicles adaptats, facilita el transport “porta a porta” a les persones amb discapacitat que s´han de desplaçar diàriament a residències, centres de dia, centres ocupacionals i de formació. Es realitza amb una flota de vehicles adaptats de transport col·lectiu i taxis que comparteixen diferents usuaris. El servei cobreix les necessitats de desplaçament individual de cada persona atès que els itineraris s’estableixen de forma personalitzada i els vehicles recullen els usuaris al seu domicili i als centres. Per a la cobertura del servei, els beneficiaris paguen un preu públic d’un euro per viatge. L’accés al servei el poden tramitar les famílies dels discapacitats, els ajuntaments i els centres especialitzats. Un cop acceptada la sol·licitud, s´estudien les necessitats de transport de l´usuari potencial per tal d’incloure´l en les rutes establertes o, si s´escau, per crear nous itineraris.