El CCM elabora un document reclamant solucions a curt, a mig i a llarg termini per als problemes de mobilitat que pateix el Maresme

{+}  

{+}
Tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal del Maresme (ICV, PP, ERC, PSC i CiU) han subscrit un document en el qual es demana a les administacions central i autonòmica una planificació a curt, a mig i a llarg termini per solucionar els problemes de mobilitat que pateix el Maresme, una comarca que en els darrers anys ha augmentat espectacularment la seva població sense que aquest increment demogràfic s’hagi vist correspost amb la millora de les infrastructures viàries i ferroviàries per facilitar la seva mobilitat.


El document, que porta per títol: “Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme” té en compta els estudis que s’han realitzat en els darrers anys que apunten a quinze-vint anys vista estabilitzar la població maresmenca en una forquilla oscil·lant entre els 420.000 i els 450.000 habitants. Fet que porta a defensar un model d’urbanització compacta que eviti la dispersió i la planificació de les infrastructures adecuades per facilitar la mobilitat de la població. En aquest sentit, el Maresme defensa una millora substancial del transport públic, tant per carretera com per tren, i la millora del sistema viari i ferroviari. el ferrocarril com el transport públic essencial  

El Consell Comarcal del Maresme entén que el futur del tren passa per tres etapes i fa propostes de millora a curt, a mig i a llarg termini. A curt termini, es demana una millora de la freqüència de pas de trens a tota la comarca, i en especial a l’Alt Maresme; una millora del Parc mòbil de trens, tot incorporant els mitjans apropiats per afavorir-ne l’accessibilitat tant als trens com a les estacions; la construcció de noves zones d’aparcament a prop de les estacions; la millora de la permeabilitat i l’accessibilitat de les zones urbanes dels municipis amb les platges i zones portuàries; i l’estudi de la doble via entre Arenys de Mar i Blanes. A mig i a llarg termini, planteja la construcció d’una variant soterrada pel centre de Mataró; Completar la duplicació a l’Alt Maresme i la construcció d’una variant (en la major part soterrada) pel centre de les poblacions del Baix Maresme; així com la construcció d’una nova línia Mataró-Granollers com a part del tren orbital de la regió metropolitana. Transport públic per carretera Es proposa l’implantació del carril Bus-Vao entre Mataró i Barcelona i l’ampliació de l’autopista amb un carril d’ús exclusiu per autobusos o bé per vehicles d’alta ocupació; millorar les línies d’autobús per facilitar l’accessibilitat al tren i a la línia 9 del metro en la seva estació de Badalona, així com la que es farà amb el “Trambesos”; la millora de la connexió amb autobús amb altres comarques veïnes, principalment amb el Vallès Oriental i amb la Selva; la creació d’estacions d’autobús als pobles de dalt; i l’establiment d’estacions d’autobús amb aparcaments associades a les noves estacions de ferrocarril dels pobles de mar. La millora del Sistema viari  

Per aconseguir una xarxa viària eficaç, s’exigeix la gratuïtat de la xarxa d’autopistes en un radi de 50 quilòmetres de Barcelona i, en especial a la C-32, com a via essencial de la regió metropolitana. Fins que això sigui possible, i com a mesura transitòria, es demana la gratuïtat per als ciutadans dels municipis del Maresme a través d’un peatge selectiu. També es demana la construcció dels accessos i sortides necessaris a la C-32; La conversió de l’A-2 (antiga N-II) en una via cívica tot traspassant als ajuntaments la seva titularitat, les competències i els recursos necessaris per a la seva conservació i manteniment; actualitzar i executar la carretera dels “sis pobles” entre Tiana i Cabrils i estudiar la viabilitat de contrucció d’un nou vial per sota l’autopista, al qual s’anomena “avinguda del mig”. A més, el document dóna suport al viaducte únic elevat al seu pas sobre el riu Tordera pel desdoblament de la N-II i la prolongació de la C-32, tot protegint la Vall de Jalpí. Finalment, pel que fa a les connexions amb altres comarques, es defensa la necessitat de connectar la C-32 amb l’A-7 a través dels accessos actualment existents i evitar l’actuació sobre altres possibles connexions que podrien malmetre espais naturals de gran interès. Aquest document ha estat presentat avui en roda de premsa pel President del CCM, Pere Almera (PSC), el Vicepresident 1r i responsable de mobilitat del CCM, Antoni Soy (ERC), el Vicepresident 2n, Llorenç Artigas (ICV), el portaveu del Grup Comarcal de CiU, Joan Carles Garcia Cañizares i el portaveu del Grup Comarcal del PPC, Josep Manuel López. Tots els grups comarcals s’han felicitat per haver arribat al consens en un tema tan trascendental per al futur de la comarca com és la mobilitat. Per accedir al document: “Posicionament del Consell Comarcal sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme.  
Cliqueu aquí