El CCM vol dur a terme una prova pilot de conciliació a empreses i administracions de la comarca

 


Després de les reflexions teòriques que administracions, empreses, sindicats i món universitari van realitzar en el marc de la 2a Jornada Per sortir-ne guanyant!…cal conciliar la vida laboral i personal, el Pla que lidera el Consell Comarcal del Maresme vol passar a la pràctica i realitzar una prova pilot durant sis mesos a empreses i administracions de la comarca. La finalitat és conèixer els factors que més influeixen a l’hora de definir i d’implementar una estratègia de conciliació a les organitzacions que desenvolupen la seva activitat al Maresme.


Per tal d’intentar recollir les diferents realitats econòmico-laborals que coexisteixen a la comarca del Maresme, s’ha plantejat realitzar la prova pilot de conciliació a quatre organitzacions, dues d’aquestes d’economia mercantil privada, una empresa d’economia social o organització sense ànim de lucre i una administració. Dins del món de l’empresa privada es triarà una empresa amb una plantilla de menys de 15 treballadors i una altra de més de 15 assalariats. Les empreses i organitzacions que hi participin aplicaran durant 6 mesos tota una sèrie de mesures de conciliació. El 75% de les quals seran comunes per a totes elles i el 25% restant seran de lliure elecció de manera que es puguin reflectir les peculiaritats de cada organització. Amb aquest estudi s’espera obtenir una informació de primera mà que ajudi a definir un programa marc de suport a les empreses i entitats que tinguin interés per millorar la seva responsabilitat en matèria de conciliació.