El Consell Comarcal atorga subvenció a 14 entitats per fomentar l’activitat cultural al Maresme

El Consell Comarcal de Maresme ja ha resolt la Convocatòria per l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats culturals impulsades en l’àmbit comarcal del Maresme, per l’any 2023.

14 dels 48 projectes presentats rebran ajuts econòmics en quantitats que oscil·len entre els 2.272,50 i els 5.000 euros. En total, el Consell Comarcal destina aquest any 56.792,50€ a donar suport a entitats i professionals que impulsen activitats culturals al Maresme.

Aquesta és la segona convocatòria d’ajuts que posa en marxa el Consell Comarcal per fer costat als “projectes vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament d’activitats presencials i/o no presencials que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duguin a terme a la comarca aquest any per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural”.

Tal com estableixen les Bases, l’import màxim que s’atorga als projectes que compleixen els requisits és de 5.000€. La valoració es fa seguint els següents criteris:

  1. Descripció de les activitats o projecte pels quals se sol·licita la subvenció, fins a 15 punts
  2. Àmbit d’influència territorial comarcal del projecte, fins a 15 punts
  3. Col·laboració i interacció entre projectes d’altres entitats, fins a 10 punts
  4. Viabilitat del pressupost de les activitats o projecte, fins a 5 punts
  5. Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts
  6. Mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte, fins a 5 punts