El Consell Comarcal contractarà 5 jovesPerfils professionals sol.licitats: 

  • 2  Grau en Direcció i Administració d’Empreses 

  • 1 Grau en Conservació i restauració de béns culturals,  CFGS Conservació i restauració de document gràfic o CFGS en laborartori de diagnòstic clínic.

  • 2 CFGS en Administració i Finances


Contactar amb: 


Hagar Daoud Isidro


Tècnica Impulsota de Garantia Juvenil


93.741.16.16. Ext:117


garantiajuvenil@ccmaresme.cat


http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11325